17. 10. 2019  17:13 Hedviga
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MICHÁLEK, J. -- BLINOVÁ, L. Starnutie vybraných gumených výrobkov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Starnutie vybraných gumených výrobkov
Anglický názov: Aging of selected rubber products
Český názov:
Autor: Ing. Juraj Michálek
Ing. Lenka Blinová, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: elastomer, aging, guma, starnutie, NBR, rubber, elastomér
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Juraj Michálek
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)