14. 10. 2019  8:32 Boris
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RAJTAROVÁ, V. -- BLINOVÁ, L. Produkcia vodíka z hliníka a hliníkových zliatin. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Produkcia vodíka z hliníka a hliníkových zliatin
Anglický názov: Hydrogen production using aluminum and aluminum alloys
Český názov:
Autor: Ing. Veronika Rajtarová
Ing. Lenka Blinová, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: vodík, hliníkový odpad, hliníkové zliatiny, hydrogen, waste aluminum foil, aluminum waste, aluminum alloys, odpadová hliníková fólia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Veronika Rajtarová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)