20. 10. 2019  15:40 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JELUŠ, M. -- ČEKAN, P. Analýza rizík pri výstavbe záchytnej nádrže v areáli atómovej elektrárne. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Analýza rizík pri výstavbe záchytnej nádrže v areáli atómovej elektrárne
Anglický názov: Risk analysis for the construction of a reservoir in the Atomic Power Plant area
Český názov:
Autor: Ing. Matej Jeluš
Ing. Pavol Čekan, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: stavba, analýza, analysis, safety, bezpečnosť, construction, ETA, FMEA
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Matej Jeluš
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)