18. 11. 2019  20:54 Eugen
Akademický informační systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GODOVČIN, P. -- KOBETIČOVÁ, H. Štúdium sorpčných vlastností materiálov používaných pri zachytávaní organických látok. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Štúdium sorpčných vlastností materiálov používaných pri zachytávaní organických látok
Anglický název: Study of the sorption properties of materials used to capture organic matter
Český název:
Autor: Ing. Peter Godovčin
Ing. Hana Kobetičová, PhD.
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra požiarneho inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: sorpčná kapacita, recycling, hydraulický olej, sorbenty, dripping time, cutting fluids, recyklácia, sorption capacity, odkvapkávací čas, hydraulic oil, rezná kvapalina, diesel, sorbents, výkonnosť, motorová nafta, performance
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Godovčin
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)