22. 10. 2019  5:24 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GODOVČIN, P. -- KOBETIČOVÁ, H. Štúdium sorpčných vlastností materiálov používaných pri zachytávaní organických látok. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Štúdium sorpčných vlastností materiálov používaných pri zachytávaní organických látok
Anglický názov: Study of the sorption properties of materials used to capture organic matter
Český názov:
Autor: Ing. Peter Godovčin
Ing. Hana Kobetičová, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra požiarneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: sorpčná kapacita, recycling, hydraulický olej, sorbenty, dripping time, cutting fluids, recyklácia, sorption capacity, odkvapkávací čas, hydraulic oil, rezná kvapalina, diesel, sorbents, výkonnosť, motorová nafta, performance
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Godovčin
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)