21. 10. 2019  0:31 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SLEZÁKOVÁ, I. -- MARTINKA, J. Analýza príčin pracovných úrazov v PCA Slovakia v rokoch 2016 až 2018. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Analýza príčin pracovných úrazov v PCA Slovakia v rokoch 2016 až 2018
Anglický názov: Analysis of the causes of occupational injury in PCA Slovakia between 2016 and 2018
Český názov:
Autor: Ing. Ivana Slezáková
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra požiarneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: bezpečnosť, employment injury, pracovný úraz, danger, nebezpečenstvo, safety
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Ivana Slezáková
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)