15. 10. 2019  18:24 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HUDCOVSKÁ, B. -- BARTOŠOVÁ, A. Zhodnotenie BOZP v úseku logistika v podniku Lear Corporation. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Zhodnotenie BOZP v úseku logistika v podniku Lear Corporation
Anglický názov: Occupational health and safety assessment at Lear Corporation
Český názov:
Autor: Ing. Bronislava Hudcovská
Ing. Alica Pastierová, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: loading, OSH, vykládka, BOZP, video training, unloading, logistika, nakládka, školiaci video-postup, logistics
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Bronislava Hudcovská
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)