20. 10. 2019  19:06 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JANČÍK, J. -- SZABOVÁ, Z. Posúdenie bezpečnosti na vybranom pracovisku v spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r.o. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Posúdenie bezpečnosti na vybranom pracovisku v spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
Anglický názov: Risk assessment of selected workplace at Schaeffler Slovakia, spol. s r.o.
Český názov:
Autor: Ing. Juraj Jančík
Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: ohrozenie, threat, analýza, analysis, safety, bezpečnosť, riziko, risk
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Juraj Jančík
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)