15. 10. 2019  3:24 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MASÁR, V. -- RANTUCH, P. Vplyv systému Fireport na čas výjazdu závodného hasičského zboru. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Vplyv systému Fireport na čas výjazdu závodného hasičského zboru
Anglický názov: Effect of Fireport system on time to leave the fire station
Český názov:
Autor: Bc. Viktor Masár
Ing. Peter Rantuch, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: call down firefighters, firefighter division, hasičská jednotka, Fireport, čas výjazdu, time of way out, numerousness of firefighters, početnosť hasičov, zvolávanie hasičov
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Viktor Masár
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)