19. 10. 2019  19:11 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KIJOVSKÁ, M. -- ČEKAN, P. Analýza rizík z hľadiska BOZP v zbrojných skladoch. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Analýza rizík z hľadiska BOZP v zbrojných skladoch
Anglický názov: Analysis of risks from the point of view of safety and health at work in weaponry warehouse
Český názov:
Autor: Bc. Mária Kijovská
Ing. Pavol Čekan, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: risk analysis, assessment of the object, posudzovanie objektu, danger, nebezpečenstvo, analýza rizík
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Mária Kijovská
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)