20. 10. 2019  6:24 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KLASOVÁ, P. -- ČEKAN, P. Posúdenie hlukovej záťaže zamestnancov v strojárskych prevádzkach. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Posúdenie hlukovej záťaže zamestnancov v strojárskych prevádzkach
Anglický názov: Assessment of the noise load of employees in engineering operations
Český názov:
Autor: Bc. Petra Klasová
Ing. Pavol Čekan, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: risk factors, meranie, hluk, measurement, rizikové faktory, noise
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Petra Klasová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)