19. 10. 2019  19:47 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BAJAN, J. -- KURACINA, R. Meranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachu. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Meranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachu
Anglický názov: Measurement of explosion characteristics of selected dispersed dust
Český názov:
Autor: Bc. Ján Bajan
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: obilný prach, minimálna teplota vznietenia rozvíreného prachu, grain dust, minimum ignition temperature of whirled dust, výbuchové charakteristiky, výbuchová komora KV 150- M2, explosion chamber KV 150-M2, minimálna teplota vznietenia usadeného prachu, explosion characteristics, minimum ignition temperature of settled dust
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Ján Bajan
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)