19. 10. 2019  1:22 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ONDRIŠ, F. -- ČEKAN, P. Zostavenie plánu BOZP pre vybrané pracovisko. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Zostavenie plánu BOZP pre vybrané pracovisko
Anglický názov: Establishment of an OSH plan for a selected workplace
Český názov:
Autor: Bc. Filip Ondriš
Ing. Pavol Čekan, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: constructuon site, bezpečnosť, bezpečnostný technik, plán BOZP, safety technician, OSH plan, stavenisko, safety
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Filip Ondriš
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)