23. 10. 2019  23:45 Alojza
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠČASNÝ, P. -- ČEKAN, P. Posúdenie úrovne bezpečnosti vo výbušnom pracovnom prostredí v spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a.s. s využitím vybraných metód analýzy rizík. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Posúdenie úrovne bezpečnosti vo výbušnom pracovnom prostredí v spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a.s. s využitím vybraných metód analýzy rizík
Anglický názov: Assessing the level of safety in an explosive working environment at Saneca Pharmaceuticals, a.s. using selected risk analysis methods
Český názov:
Autor: Bc. Peter Ščasný
Ing. Pavol Čekan, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: explosive atmospheres, FMEA, Saneca Pharmaceuticals, a.s., výbušné prostredie, kontrolný zoznam, check list
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Peter Ščasný
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)