23. 10. 2019  20:12 Alojza
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOVÁCS, F. -- SOLDÁN, M. Analýza rizík vo vybranej prevádzke. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Analýza rizík vo vybranej prevádzke
Anglický názov: Risk analysis in selected company
Český názov:
Autor: Bc. František Kovács
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: riziko, ohrozenie, danger, nebezpečenstvo, jeopardy, risk
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. František Kovács
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)