19. 10. 2019  18:56 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MICHALEC, R. -- KURACINA, R. Meranie požiarno-technických charakteristík vybraného druhu prachu v závislosti na veľkosti častíc. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Meranie požiarno-technických charakteristík vybraného druhu prachu v závislosti na veľkosti častíc
Anglický názov: Measurement of fire characteristics of selected dust in dependence of particle size
Český názov:
Autor: Bc. Roman Michalec
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: výbuch, prachové častice, dust, výbuchové charakteristiky, dust concentration, koncentrácia prachu, prach, explosion characteristics, explosion, dust particles
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Roman Michalec
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)