15. 10. 2019  13:34 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BÍLIKOVÁ, V. -- SZABOVÁ, Z. Zásady bezpečnosti pri práci s vysokozdvižným vozíkom. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Zásady bezpečnosti pri práci s vysokozdvižným vozíkom
Anglický názov: Safety of working with high lift truck
Český názov:
Autor: Veronika Bíliková
Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: health and safety, legislatíva, bodová metóda, risk analysis methods, point method, bezpečnosť a ochrana zdravia, FMEA, metódy analýzy rizík, legislation
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Veronika Bíliková
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)