23. 10. 2019  14:27 Alojza
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JADRNÁ, M. -- SZABOVÁ, Z. Hodnotenie ergonomických rizík pri práci na vybranom strojnom zariadení. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Hodnotenie ergonomických rizík pri práci na vybranom strojnom zariadení
Anglický názov: Assessment of ergonomic risks on selected machinery
Český názov:
Autor: Bc. Monika Jadrná
Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: working conditions, production process, pracovné podmienky, industrial engineering, ergonomics, ergonómia, priemyselné inžinierstvo, výrobný proces, RULA
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Monika Jadrná
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)