7. 12. 2019  2:05 Ambróz
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

STOJKOVIČ, M. -- MARTINKA, J. Posúdenie úrovne požiarnej ochrany vo vybranej spoločnosti. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Posúdenie úrovne požiarnej ochrany vo vybranej spoločnosti
Anglický názov: Assessment of fire protection in selected company
Český názov:
Autor: Bc. Martin Stojkovič
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra požiarneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: automotive, production plant, výrobný podnik, automobilový priemysel, posúdenie požiarnej, checklist, fire protection assessment
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Martin Stojkovič
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)