18. 10. 2019  21:38 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TURZOVÁ, I. -- MARTINKA, J. Požiarne riziko horľavých kvapalných látok. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Požiarne riziko horľavých kvapalných látok
Anglický názov: Fire risk of combustible liquids
Český názov:
Autor: Bc. Ivana Turzová
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra požiarneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: cone calorimeter, horľavá kvapalina, kónický kalorimeter, kritický tepelný tok, flammable liquid, critical heat flux
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Ivana Turzová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)