21. 10. 2019  0:37 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HAČUNDA, D. -- ČEKAN, P. Posúdenie bezpečnosti práce v stavebníctve so zameraním na prácu vo výškach. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Posúdenie bezpečnosti práce v stavebníctve so zameraním na prácu vo výškach
Anglický názov: Assessment of occupational safety in construction with focus on work in heights
Český názov:
Autor: Bc. Dominik Hačunda
Ing. Pavol Čekan, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: pracovná plošina, Check list, risk analysis methods, riziko, Mobile elevating work platform, FMEA, metódy analýzy rizika, risk
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Dominik Hačunda
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)