20. 10. 2019  23:36 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOSTICKÝ, Š. -- MARTINKA, J. Požiarne riziko elektrických káblov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Požiarne riziko elektrických káblov
Anglický názov: Fire risk of electrical cables
Český názov:
Autor: Bc. Šimon Kostický
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra požiarneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: electrical cable, cone calorimeter, požiarna ochrana, fire safety, critical heat flux, elektrický kábel, kónický kalorimeter, kritický tepelný tok
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Šimon Kostický
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)