15. 10. 2019  2:13 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOCÁN, M. -- RUSKO, M. Eliminácia vybraných rádioaktívnych odpadov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Eliminácia vybraných rádioaktívnych odpadov
Anglický názov: Elimination of selected radioactive wastes
Český názov:
Autor: Miroslav Kocán
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: rádioaktivita, likvidácia, elimination, radioactivity, waste, environment, odpad, životné prostredie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Miroslav Kocán
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)