18. 10. 2019  8:17 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CELIC, N. -- GUT, I. -- ČAJKO, K. -- BOŠÁK, O. -- BARTOŠOVÁ, A. -- LUKIC-PETROVIC, S. Raman microscopy of ferroelectric Sb-S-I glasses doped with Fe. In The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9). Chisinau, Moldova: Technical University of Moldova, 2019, s. 41.

Originálny názov: Raman microscopy of ferroelectric Sb-S-I glasses doped with Fe
Slovenský názov:
Autor: N. Celic (20%)
I. Gut (16%)
K.O. Čajko (16%)
Mgr. Ondrej Bošák, PhD. (16%)
Ing. Alica Pastierová, PhD. (16%)
S. Lukic-Petrovic (16%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Ústav integrovanej bezpečnosti
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9)
Podnázov:
Od strany: 41
Do strany: 41
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Ondrej Bošák, PhD.
Posledná zmena: 13.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9). Chisinau, Moldova: Technical University of Moldova, 2019.

Originálny názov: The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9)
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Technical University of Moldova
Miesto vydania: Chisinau, Moldova
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)