17. 10. 2019  9:39 Hedviga
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BENKO, D. -- MARTINKA, J. -- ŠTEFKO, T. -- WACHTER, I. -- RANTUCH, P. Determination of fire risk of selected alcohols. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. s. 81--86.

Originálny názov: Determination of fire risk of selected alcohols
Slovenský názov:
Autor: Ing. Denis Benko (20%)
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (20%)
Ing. Tomáš Štefko, PhD. (20%)
Ing. Igor Wachter, PhD. (20%)
Ing. Peter Rantuch, PhD. (20%)
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra požiarneho inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava
Číslo zväzku (ročník): 27
Od strany: 81
Do strany: 86
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: cone calorimeter, fire risk, alcohols
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Denis Benko
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava. 2019.

Originálny názov: Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)