7. 12. 2019  0:22 Ambróz
Akademický informační systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BURANSKÁ, E. -- BURANSKÝ, I. -- KRITIKOS, M. -- GERULOVÁ, K. -- LÍŠKA, J. Cutting environment impact on the aluminium alloy machining. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. s. 21--28.

Originální název: Cutting environment impact on the aluminium alloy machining
Slovenský název:
Autor: Ing. Eva Buranská, PhD. (60%)
Ing. Ivan Buranský, PhD. (20%)
Ing. Michaela Kritikos, PhD. (13%)
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD. (5%)
Ing. Ján Líška, PhD. (2%)
Pracoviště: Ústav výrobných technológií
Katedra environmentálneho inžinierstva
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava
Číslo svazku (ročník): 27
Od strany: 21
Do strany: 28
Počet stran: 8
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: drilling, cutting environment, feed, aluminium alloys
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Eva Buranská, PhD.
Poslední změna: 10.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava. 2019.

Originální název: Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 10.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)