23. 10. 2019  9:16 Alojza
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BURANSKÁ, E. -- BURANSKÝ, I. -- KRITIKOS, M. -- GERULOVÁ, K. -- LÍŠKA, J. Cutting environment impact on the aluminium alloy machining. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. s. 21--28.

Originálny názov: Cutting environment impact on the aluminium alloy machining
Slovenský názov:
Autor: Ing. Eva Buranská, PhD. (60%)
Ing. Ivan Buranský, PhD. (20%)
Ing. Michaela Kritikos, PhD. (13%)
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD. (5%)
Ing. Ján Líška, PhD. (2%)
Pracovisko: Ústav výrobných technológií
Katedra environmentálneho inžinierstva
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava
Číslo zväzku (ročník): 27
Od strany: 21
Do strany: 28
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: drilling, cutting environment, feed, aluminium alloys
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Eva Buranská, PhD.
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava. 2019.

Originálny názov: Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)