19. 10. 2019  15:16 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SANDANUS, J. -- KAMENICKÁ, Z. -- RANTUCH, P. -- MARTINKA, J. -- BALOG, K. Influence of fissures in timber on the charring rate. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC PressTaylor & Francis Group, 2019, s. 229--234. ISBN 978-0-367-07509-5.

Originálny názov: Influence of fissures in timber on the charring rate
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. (20%)
Ing. Zuzana Kamenická, PhD. (20%)
Ing. Peter Rantuch, PhD. (20%)
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (20%)
prof. Ing. Karol Balog, PhD. (20%)
Pracovisko: Katedra kovových a drevených konštrukcií
Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Katedra požiarneho inžinierstva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III
Podnázov:
Od strany: 229
Do strany: 234
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: fire resistance, timber, charring rates
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC PressTaylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-0-367-07509-5.

Originálny názov: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Mohamad Al Ali
Peter Platko
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-0-367-07509-5
Vydavateľ: CRC PressTaylor & Francis Group
Miesto vydania: London
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 01.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)