19. 10. 2019  14:35 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HALPER, C. -- IĽKO, J. Schallgeschwindigkeit zur Ermittlung der Trinkwassertemperatur. Forum gas wasser wärme, s. 31--33.

Originálny názov: Schallgeschwindigkeit zur Ermittlung der Trinkwassertemperatur
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor: Christian Halper (50%)
Ing. Ján Iľko (50%)
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Forum gas wasser wärme
Číslo zväzku (ročník):
Od strany: 31
Do strany: 33
Počet strán: 3
Pôvodný jazyk: nemčina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Ján Iľko
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Forum gas wasser wärme.

Originálny názov: Forum gas wasser wärme
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)