22. 10. 2019  8:51 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MIKULOVÁ, M. -- RUSKO, M. Bezpečnostné a environmentálne označovanie produktov a produkcie v kontexte udržateľnej produkcie. Dizertačná práca. 2019. 156 s.

Originálny názov: Bezpečnostné a environmentálne označovanie produktov a produkcie v kontexte udržateľnej produkcie
Anglický názov: Environmental and safety labeling of products and production in the context of sustainable production
Český názov:
Autor: Ing. Monika Mikulová, PhD. (100%)
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 156
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: environment,, education, vzdelávanie, environmental technologies, trvalo udržateľný rozvoj, sustainable development, označovanie, environmentálne technológie, labeling
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Monika Mikulová, PhD.
Posledná zmena: 07.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)