20. 10. 2019  18:23 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PRACHOVÁ, M. -- SOLDÁN, M. Rizikové faktory pri vybraných technologických operáciách výroby protipožiarnych dverí. Dizertačná práca. 2019. 138 s.

Originálny názov: Rizikové faktory pri vybraných technologických operáciách výroby protipožiarnych dverí
Anglický názov: Risk factors of selected technological operations of fire-fighting door production
Český názov:
Autor: Mgr. Michaela Prachová, PhD., MBA (100%)
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 138
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: protection, prostredie, práca, work, health, faktory, safety, environment, bezpečnosť, zdravie, factors, ochrana
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Michaela Prachová, PhD., MBA
Posledná zmena: 07.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)