17. 10. 2019  13:03 Hedviga
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RANTUCH, P. -- MARTINKA, J. -- KOBETIČOVÁ, H. Porovnanie iniciačných parametrov smrekového a borovicového dreva. In Požární ochrana 2019. Ostrava: SPBI, 2019, s. 74--76. ISBN 978-80-7385-221-4.

Originálny názov: Porovnanie iniciačných parametrov smrekového a borovicového dreva
Anglický názov:
Autor: Ing. Peter Rantuch, PhD. (34%)
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (33%)
Ing. Hana Kobetičová, PhD. (33%)
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra požiarneho inžinierstva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Požární ochrana 2019
Podnázov:
Od strany: 74
Do strany: 76
Počet strán: 3
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: teplota, drevo, tepelný tok
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Požární ochrana 2019. Ostrava: SPBI, 2019. ISBN 978-80-7385-221-4.

Originálny názov: Požární ochrana 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-7385-221-4
Vydavateľ: SPBI
Miesto vydania: Ostrava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)