Aug 24, 2019   1:13 a.m. Bartolomej
Academic information system

Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 165

PublicationsType of resultYearDetails
A Design and a Realization of a Microcontroller Controlled Supporting Device for Actuation of Lightning Functions of Headlights
Hajduch, Peter -- Kebísek, Michal
Návrh a realizácia mikrokontrolérom riadeného podporného zariadenia pre ovládanie svetelných funkcií svetlometov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
A note on uniform exponential stability of linear periodic time-varying systems
Vrábeľ, Róbert
A note on uniform exponential stability of linear periodic time-varying systems. IEEE Transactions on Automatic Control, p. 1--6.
articles in magazines2019Details
Aktívny elektronický blokovací systém tankovacej pištole pri tankovaní nesprávneho druhu pohonných hmôt: prihláška úžitkového vzoru č. 100-2018, dátum podania prihlášky: 08.06.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 03.12.2018, Vestník ÚPV SR č. 12/2018, stav: zapísaný platný úžitkový vzor č. 8452, oznámenie o zápise úžitkového vzoru: 06.05.2019
Nemlaha, Eduard
Aktívny elektronický blokovací systém tankovacej pištole pri tankovaní nesprávneho druhu pohonných hmôt: prihláška úžitkového vzoru č. 100-2018, dátum podania prihlášky: 08.06.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 03.12.2018, Vestník ÚPV SR č. 12/2018, stav: zapísaný platný úžitkový vzor č. 8452, oznámenie o zápise úžitkového vzoru: 06.05.2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Analysis of laser beam welding of the S650MC high strength steel using numerical simulation
Vrtiel, Štefan -- Behúlová, Mária
Analysis of laser beam welding of the S650MC high strength steel using numerical simulation. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 465. p. 1--13.
articles in magazines2019Details
Analysis of the Influence of contact electrical resistance on material heating in spot resistance welding
Dúbravský, Tomáš -- Behúlová, Mária
Analýza vplyvu kontaktného elektrického odporu na ohrev materiálov v procese bodového odporového zvárania. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of the influence of sensitivity on the quality of regulation in digital control systems
Samsonov, Gennadii -- Michaľčonok, German -- Nikmon, Marcel
Analysis of the influence of sensitivity on the quality of regulation in digital control systems. WSEAS Transactions on Systems and Control, 14. p. 51--56.
articles in magazines2019Details
Analysis of the properties of adaptive dynamic absorber
Juris, Lukáš -- Naď, Milan
Analýza vlastností adaptívneho dynamického absorbéra. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of the quality of the painting process using preprocessing techniques of text mining
Šimončičová, Veronika -- Tanuška, Pavol -- Heidecke, H.C. -- Rýdzi, S.
Analysis of the quality of the painting process using preprocessing techniques of text mining. In SILHAVY, R. Artificial Intelligence and Algorithms in Intelligent Systems: Vol. 2. 1st ed. Cham : Springer, 2019, p. 30--38. ISBN 978-3-319-91188-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Application for periodic analysis of astronomical observations
Vašová, Sabína -- Dobrotka, Andrej
Aplikácia na periódovú analýzu astronomických pozorovaní. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application of binding layers for the modification of beam modal properties
Bilčík, Alexander -- Naď, Milan
Aplikácia väzbových vrstiev pre modifikáciu modálnych vlastností nosníka. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application of the ANSYS software for the design of welding parameters for laser welding of high-strength steels
Podešva, Pavol -- Behúlová, Mária
Aplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laserom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application to support industrial robot control using Matlab GUI
Šupík, Milan -- Juhás, Martin
Aplikácia na podporu riadenia priemyselného robota pomocou Matlab GUI. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Artificial neural network analysis of thermally stimulated depolarisation currents in Sb2O3-WO3-Li2O-Na2O glasses
Bošák, Ondrej -- Maache, D. -- Soltani, M.T. -- Kostka, Petr -- Labaš, Vladimír -- Kebísek, Michal -- Kubliha, Marian
Artificial neural network analysis of thermally stimulated depolarisation currents in Sb2O3-WO3-Li2O-Na2O glasses. In The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9): Abstract Book. 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides. Chisinau, Republic of Moldova, 30 June - 24 July 2019. 1st ed. Chisinau, Moldova : Technical University of Moldova, 2019, p. 45--46.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Autonomous vehicle based on Arduino
Melicherčík, Martin -- Ďuriš, Rastislav
Autonómne vozidlo na báze Arduino. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Comparison of methods for computation of momentum of inertia
Krajčovič, Jozef -- Palumbíny, Oleg
Porovnanie metód výpočtu momentu zotrvačnosti. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Comparison of various methods of modeling of mass management systems
Martinovič, Michal -- Važan, Pavel
Porovnanie rôznych metód modelovania systémov hromadnej obsluhy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Computer modeling application of fluid outflow from vessels
Kraváriková, Helena
Computer modeling application of fluid outflow from vessels. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 250--257. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Computing importance value of medical data parameters in classification tasks and its evaluation using machine learning methods
Némethová, Andrea -- Németh, Martin -- Michaľčonok, German -- Böhm, Allan
Computing importance value of medical data parameters in classification tasks and its evaluation using machine learning methods. In SILHAVY, R. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems. Cham: Springer, 2019, p. 397--405. ISBN 978-3-319-91185-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Control of asynchronous motor with Arduino module
Uhlík, Michal -- Ďuriš, Rastislav
Ovládanie asynchrónneho motora pomocou modulu Arduino. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Control of a virtual technical device using Stateflow
Kačina, Jakub -- Juhás, Martin
Využitie Stateflow pri riadení virtuálneho technického zariadenia. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Control system for automation of greenhouse operation
Mĺkvy, Dominik -- Nemlaha, Eduard
Návrh riadiaceho systému pre automatizáciu činnosti skleníka. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
CORC-like cable production and characterization of the solenoid made from it
Šouc, Ján -- Gömöry, Fedor -- Solovyov, M. -- Vojenčiak, Michal -- Kujovič, Tomáš -- Seiler, E. -- Kováč, Ján -- Frolek, Ľubomír -- Behúlová, Mária -- Janovec, Jozef -- Cuninková, Eva -- Mišík, Jozef -- Pekarčíková, Marcela -- Skarba, Michal
CORC-like cable production and characterization of the solenoid made from it. Superconductor Science and Technology, 32. p. 1--7.
articles in magazines2019Details
Creating SCADA Screens Using the Wonderware Situational Awareness Library (SAL) according to the philosophy of the standard ISA-101
Pekar, Radoslav -- Važan, Pavel
Vytvorenie SCADA obrazoviek použitím Wonderware Situational Awareness knižnice (SAL) v rámci filozofie ISA-101 štandardu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Creation of a learning aid to support the teaching of the PLA subject
Červenka, Samuel -- Németh, Martin
Tvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu PLA. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Creation of a learning aid to support the teaching of the PLA subject
Krajčovič, Filip -- Németh, Martin
Tvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu PLA. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Creation of educational tool to support the teaching of subject PLA
Mikolášek, Vladimír -- Németh, Martin
Tvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu PLA. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Database Application in Web Environment for Improving Company-Customer Communication
Chren, Jozef -- Nemlaha, Eduard
Databázová aplikácia v prostredí Web pre zlepšenie komunikácie medzi firmou a zákazníkom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
DDoS reflection attack based on loT: A case study
Šimon, Marek -- Huraj, L. -- Horák, Tibor
DDoS reflection attack based on loT: A case study. In SILHAVY, R. Cybernetics and Algorithms in Intelligent Systems. Cham: Springer, 2019, p. 44--52. ISBN 978-3-319-91191-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Decision trees accuracy improvement for production errors
Kebísek, Michal -- Špendla, Lukáš -- Tanuška, Pavol -- Hrčka, Lukáš
Decision trees accuracy improvement for production errors. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems, p. 188--197.
articles in magazines2019Details
Deep learning in music genre recognition
Koncz, Imrich -- Schreiber, Peter
Deep learning v rozpoznávaní hudobných žánrov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Deep learning in recognition of voice commands for operating system
Tkáč, Tomáš -- Schreiber, Peter
Deep learning v rozpoznávaní hlasových povelov pre operačný systém. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Deep learning in voice commands recognition
Bacigál, Lukáš -- Schreiber, Peter
Deep learning v rozpoznávaní hlasových povelov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation for ordering meals in the canteen
Botka, Lukáš -- Juhásová, Bohuslava
Návrh a realizácia systému pre objednávanie jedál v stravovacom zariadení. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of an automated system for the management of the apartment building
Pukalovič, Marek -- Halenár, Igor
Návrh a realizácia automatizovaného systému pre riadenie elektroinštalácie v obytnej jednotke. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of an information system for a logistics company
Lančarič, Michal -- Liška, Vladimír
Návrh a realizácia informačného systému určeného pre logistickú firmu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of an information system for monitoring machine maintenance
Krajčovič, Lukáš -- Juhásová, Bohuslava
Návrh a realizácia informačného systému pre sledovanie údržby strojov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of an information system for the management of OOP-Java education
Krasňan, Patrik -- Liška, Vladimír
Návrh a realizácia informačného systému určeného pre riadenie vzdelávania v oblasti OOP-Java. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of an information system for training in an industrial enterprise
Predajniansky, Martin -- Liška, Vladimír
Návrh a realizácia informačného systému určeného pre školenia v priemyselnom podniku. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of an information system of car repair service
Oslej, Matúš -- Kebísek, Michal
Návrh informačného systému pre autoservis. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of a training center of automation technology
Lazor, Tomáš -- Neštický, Martin
Návrh a realizácia školiaceho pracoviska automatizačnej techniky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of automated equipment for testing power sources
Beňo, Peter -- Budjač, Roman
Návrh a realizácia automatického prípravku na testovanie zdrojov napätia. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of a web application for a company providing the buying and selling animals
Polednák, Andrej -- Juhásová, Bohuslava
Návrh a realizácia webovej aplikácie pre spoločnosť zaoberajúcu sa výkupom a predajom zvierat. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of car model management using Arduino microprocessor module and mobile phone
Schneider, Jakub -- Horváth, Dušan
Návrh a realizácia riadenia modelu auta pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a mobilného telefónu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of control and vizualization for automated machine
Jakabovič, Matej -- Némethová, Andrea
Návrh a realizácia riadenia a vizualizácie automatizovaného stroja. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of control system for automatic phytotron
Bulko, Kamil -- Nemlaha, Eduard
Návrh a implementácia riadiaceho systému pre automatický fytotrón. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of HVAC visualization technology for selected building in DCU control system platform
Lušťoň, Peter -- Nemlaha, Eduard
Návrh a implementácia technológie vizualizácie pre vybranú stavbu v riadiacom systéme DCU control system platform. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of in-browser markdown editing application
Šutková, Eva -- Liška, Vladimír
Návrh a realizácia in-browser aplikácie pre editáciu markdown dokumentov s využitím technológie Web Workers. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of information system for day center
Beluský, Samuel -- Juhásová, Bohuslava
Návrh a realizácia informačného systému pre denné centrum. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of information system for evaluating the quality of the product description
Zguriš, Branislav -- Juhásová, Bohuslava
Návrh a realizácia informačného systému na vyhodnotenie kvality popisu výrobku. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of information system for production support
Pulišová, Simona -- Juhásová, Bohuslava
Návrh a realizácia informačného systému pre podporu výroby. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of information system for small manufacturing company
Digaňa, Dávid -- Juhás, Martin
Návrh a realizácia informačného systému pre malú výrobnú prevádzku. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of information system in WEB environment for accommodation facility
Zábranský, Erik -- Nemlaha, Eduard
Návrh a realizácia informačného systému v prostredí WEB pre ubytovacie zariadenie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of information system module
Vlachovičová, Mária -- Tanuška, Pavol
Návrh a realizácia modulu informačného systému. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of information to monitor the production of car lights
Gajdoš, Martin -- Juhásová, Bohuslava
Návrh a realizácia informačného systému pre sledovanie výroby svetlometov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of monitoring system in the server room
Kondel, Richard -- Halenár, Igor
Návrh a realizácia systému na monitorovanie prostredia v serverovni. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and Implementation of Study Material Sharing Application
Uváčik, Emanuel -- Nemlaha, Eduard
Návrh a realizácia webovej aplikácie pre výmenu poznámok medzi študentami. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of the drugstore information system
Moško, Peter -- Bezák, Pavol
Návrh a implementácia informačného systému pre drogériu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of the PLC and HMI software for third generation splicing machine based on given requirements
Puschenreiter, Tadeáš -- Németh, Martin
Návrh a implementácia PLC a HMI programu pre spájací stroj tretej generácie podľa požiadaviek zadávateľa. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of the system to registry attendance in small company
Valaška, Matúš -- Juhásová, Bohuslava
Návrh a realizácia systému pre evidenciu dochádzky v malej firme. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation selected features of inteligent house controlled with raspberry and its vizualization
Adamkovič, Peter -- Nemlaha, Eduard
Návrh a realizácia vybraných funkcií inteligentného domu riadeného pomocou raspberry a ich vizualizácia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and realization of control program and visualization for choosen part of line MPS500
Václavík, Vladimír -- Bartoň, Martin
Návrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and realization of control system of selected modules of the MPS 500 line based on PLC Siemens
Krchnák, Miloš -- Borkin, Dmitrii
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and realization of control system of selected modules of the MPS 500 line based on PLC Siemens
Hrtánek, Adam -- Borkin, Dmitrii
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design control system of the contacting machine
Poturnaj, Ľuboš -- Nemlaha, Eduard
Návrh riadiaceho systému kontaktovacieho zariadenia pre priemyselný podnik. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design data backup using cloud and linux server technology
Novotný, Michal -- Bezák, Pavol
Návrh zálohovania údajov využitím technológie cloud a linuxového servera. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design, manufacture and implementation of a robotic hand using the Arduino microprocessor module
Felčír, Matúš -- Horváth, Dušan
Návrh, výroba a realizácia robotickej ruky pomocou mikroprocesorového modulu Arduino. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a Database Application with an RFID Based Time and Attendance System Using the Arduino Platform
Jediný, Lukáš -- Horváth, Dušan
Návrh dochádzkového systému s použitím technológie RFID a databázovej aplikácie na platforme Arduino. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a robotic workstation program
Jelenovič, Ondrej -- Iringová, Miriam
Návrh programu pre robotizované pracovisko. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of enterprise information system for Topaz LGP
Slávik, Martin -- Halenár, Igor
Návrh podnikového informačného systému pre spoločnosť Topaz LGP. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of mobile application for indoor navigation for Android
Kravárik, Mikuláš -- Špendla, Lukáš
Návrh mobilnej aplikácie pre navigáciu v budove na platforme Android. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of proces visualization for company
Chovanec, Ján -- Némethová, Andrea
Tvorba vizualizácie procesu pre firmu PFS a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of simulation of the "Juvenile Juh" production process in "Bratislava Teplárenská, a.s." in simulation software SIMIT
Andel, Michal -- Michaľčonok, German
Návrh simulácie výrobného procesu „Výhrevne Juh“ v spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. v simulačnom softvéri SIMIT. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of spot welder with control of power
Ševcech, Šimon -- Šimon, Štefan
Návrh bodovej zváračky s riadením výkonu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of the measuring system for measuring vibration-damping properties of materials
Kučerák, Milan -- Riečičiarová, Eva
Návrh meracieho systému pre meranie vibračno-tlmiacich vlastností materiálov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of vizualization of control system of selected modules of the MPS 500 line based on PLC Siemens
Votruba, Hugo -- Borkin, Dmitrii
Návrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of welder for thermocouples with electronic control system
Krajčovič, Erik -- Šimon, Štefan
Návrh zváračky termočlánkov s elektronickým systémom riadenia. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Desing and implementation Android application for monitoring industry process
Ravas, Matúš -- Ďuďák, Juraj
Návrh a implementácia Android aplikácie pre monitoring priemyselného procesu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Determination issues of data mining process of failures in the production systems
Németh, Martin -- Némethová, Andrea -- Michaľčonok, German
Determination issues of data mining process of failures in the production systems. In ŠILHAVÝ, R. Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms: proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 2. 1st ed. Cham : Springer Verlag, 2019, p. 200--207. ISBN 978-3-030-19809-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Determination of Transformation Temperatures of Advanced High-Strength Steels and Their Use in Designing Q&P Process Routes
Bublíková, Dagmar -- Jirková, Hana -- Behúlová, Mária -- Krajčovič, Jozef
Determination of Transformation Temperatures of Advanced High-Strength Steels and Their Use in Designing Q&P Process Routes. Manufacturing technology, 19. p. 18--22.
articles in magazines2019Details
Development and Programming of Controlling Algorithm for Building Ventilation in RS DCU control system platform
Pelech, František -- Nemlaha, Eduard
Vývoj a programovanie riadiaceho algoritmu pre technológiu budovy v RS DCU control system platform. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Draft concept of ARL workplace automation in Schaeffler Slovensko s.r.o.
Bodorík, Ján -- Juhás, Martin
Návrh konceptu automatizácie pracoviska ARL v Schaeffler Slovensko s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Dynamic analysis of machine aggregate drive under nonperiodic load
Zuberský, Dušan -- Naď, Milan
Dynamická analýza pohonu strojového agregátu pri neperiodickom zaťažení. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Dynamic multi-objective optimization and its impact on Pareto front points
Kubík, Ľuboš -- Važan, Pavel
Dynamická multikriteriálna optimalizácia a jej vplyv na body Pareto rozhrania. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Eigenvalue based approach for assessment of global robustness of nonlinear dynamical systems
Vrábeľ, Róbert
Eigenvalue based approach for assessment of global robustness of nonlinear dynamical systems. Symmetry, 11. p. 1--10.
articles in magazines2019Details
Elaboration of the concept of the forecast of heat produktion in the heat plant
Kováč, Szabolcs -- Gese, Augustín
Vypracovanie návrhu koncepcie prognózy výroby tepla v teplárni. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Experimental determination of the nuclei number in the deeply undercooled and rapidly solidified powder particles of high-alloyed steel
Grgač, Peter -- Mesárošová, Jana -- Behúlová, Mária -- Martinkovič, Maroš
Experimental determination of the nuclei number in the deeply undercooled and rapidly solidified powder particles of high-alloyed steel. Journal of Alloys and Compounds, 798. p. 204--209.
articles in magazines2019Details
Extend of the control system of stacker crane to Wonderware MES MPS Line FESTO
Prvý, Patrik -- Važan, Pavel
Rozšírenie riadenia ASRS regálového zakladača o nadväznosť na Wonderware MES systém MPS linky FESTO. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Functional model of angular robot
Károlyiová, Romana -- Šimon, Štefan
Realizácia funkčného modelu angulárneho robota. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Identification of KDD problems from medical data
Némethová, Andrea -- Németh, Martin -- Michaľčonok, German
Identification of KDD problems from medical data. In ŠILHAVÝ, R. Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms: proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 2. 1st ed. Cham : Springer Verlag, 2019, p. 191--199. ISBN 978-3-030-19809-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Implementation of secure communication via the RF module for data acquisition
Dudák, Juraj -- Gašpar, Gabriel -- Tanuška, Pavol
Implementation of secure communication via the RF module for data acquisition. Journal of Sensors, 2019. p. 1--11.
articles in magazines2019Details
Implementing Security Elements in Robotic Cell Control
Hlubina, Roman -- Gese, Augustín
Implementácia bezpečnostných prvkov do riadenia robotickej bunky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Improvement of output parameters of the production line for rear bonnet of Porsche Cayenne Coupe by simulation
Mních, Róbert -- Važan, Pavel
Zlepšenie výkonových parametrov výrobnej linky pre zadnú kapotu Porsche Cayenne Coupe pomocou simulácie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Improvement of the bottling production process by simulation
Zemková, Tatiana -- Važan, Pavel
Zlepšenie výrobného procesu plnenia fliaš pomocou simulácie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Induction brazing of thin -walled pipes from AISI 304 steel using copper-based solder
Behúlová, Mária -- Vrtiel, Štefan -- Nagy, Máté
Induction brazing of thin -walled pipes from AISI 304 steel using copper-based solder. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 465. p. 1--15.
articles in magazines2019Details
Information system for support of programming subject
Schmidt, Erik -- Ďuďák, Juraj
Informačný systém pre podporu výuky programovania. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Information system for the food delivery company
Križo, Martin -- Nemlaha, Eduard
Informačný systém pre firmu zaoberajúcu sa rozvozom jedla. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Information system for the PC components store
Detrich, Dominik -- Halenár, Igor
Informačný systém predajne PC komponentov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Integration of production line with the wonderware platform
Václavová, Andrea -- Kebísek, Michal
Integration of production line with the wonderware platform. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems, p. 208--215.
articles in magazines2019Details
Investigation of vibration effects and tool shape on edge chipping phenomenon occurring during rotary ultrasonic drilling
Naď, Milan -- Kolíková, Lenka -- Rolník, Ladislav -- Ďuriš, Rastislav
Investigation of vibration effects and tool shape on edge chipping phenomenon occurring during rotary ultrasonic drilling. Journal of Sound and Vibration, 439. p. 251--259.
articles in magazines2019Details
Investigation of weld joints by numerical simulation
Kraváriková, Helena
Investigation of weld joints by numerical simulation. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. 114 p. ISBN 978-80-7380-754-2.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Linear transformations of a quasi-robogami object virtual model
Stanek, Róbert -- Markechová, Iveta
Lineárne transformácie virtuálneho modelu kvázi-robogami objektu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Local asymptotic stabilization of the nonlinear dynamical systems
Szabó, Michal -- Vrábeľ, Róbert
Lokálna asymptotická stabilizácia nelineárnych dynamických systémov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Matematická formula, graf a verbálna reprezentácia objektu
Markechová, Iveta -- Stúpalová, Hana
Matematická formula, graf a verbálna reprezentácia objektu. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia. Nitra: UKF Nitra, 2019, p. 30--34. ISBN 978-80-558-1408-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Measurement of acoustic attenuation properties of materials and design of application by system Pulse
Náhlik, Dušan -- Labašová, Eva
Meranie akustických útlmových vlastností materiálov a návrh aplikácie systémom PULSE. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Microservice architecture for company Rare Crew s.r.o.
Oroš, Ladislav -- Špendla, Lukáš
Návrh architektúry monitorovania mikroslužieb pre spoločnosť Rare Crew s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Microstructural and mechanical properties of dissimilar Al-Ti joints prepared by GTAW welding-brazing
Nagy, Máté -- Behúlová, Mária -- Pérez, M.R.
Microstructural and mechanical properties of dissimilar Al-Ti joints prepared by GTAW welding-brazing. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 465. p. 1--9.
articles in magazines2019Details
Model heating system in the Siemens PCS 7 process control system
Vyskoč, Michal -- Michaľčonok, German
Modelový systém teplárne v procesnom riadiacom systéme Siemens PCS 7. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modification of plastic molding part using computer simulation
Talába, Martin -- Hajdu, Štefan
Konštrukčná úprava plastového výlisku za pomoci počítačovej simulácie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modification of the sliding node in equipment Tribotestor M`89
Novosedlík, Jakub -- Labašová, Eva
Modifikácia štruktúry klzného uzla v zariadení Tribotestor M`89. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modification of the system for RTG checking of products in the rubber industry
Barnin, Jozef -- Halenár, Igor
Úprava systému pre RTG kontrolu produktov v gumárenskom priemysle. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modifikácia vibro-akustických vlastností dosiek pomocou väzbových okrajových vrstiev
Naď, Milan -- Kolíková, Lenka -- Rolník, Ladislav -- Šimon, Štefan
Modification of vibro-acoustic properties of plates using edge binding layers. Akustika, 31. p. 107--116.
articles in magazines2019Details
Motion detection in wearable devices
Prvý, Matej -- Ďuďák, Juraj
Detekcia pohybu v nositeľných zariadeniach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Neural network comparison for paint errors classification for automotive industry in compliance with industry 4.0 concept
Kebísek, Michal -- Špendla, Lukáš -- Tanuška, Pavol -- Gašpar, Gabriel -- Hrčka, Lukáš
Neural network comparison for paint errors classification for automotive industry in compliance with industry 4.0 concept. In ŠILHAVÝ, R. Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms: proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 2. 1st ed. Cham : Springer Verlag, 2019, p. 353--359. ISBN 978-3-030-19809-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Numerical simulation of induction heating of pipes from austenitic steels
Horváth, Matej -- Behúlová, Mária
Numerická simulácia procesu indukčného ohrevu rúrok z austenitických ocelí. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Numerical simulation of induction heating processes using the ANSYS software
Mocák, Peter -- Behúlová, Mária
Numerická simulácia procesov indukčného kalenia s využitím programového systému ANSYS. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Numerical simulations of torsional vibrations of drilling tool
Šumichrast, Dominik -- Rolník, Ladislav
Numerické simulácie torzných kmitov vŕtacieho nástroja. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
On local asymptotic stabilization of the nonlinear systems with time-varying perturbations by state-feedback control
Vrábeľ, Róbert
On local asymptotic stabilization of the nonlinear systems with time-varying perturbations by state-feedback control. International Journal of General Systems, 48. p. 80--89.
articles in magazines2019Details
On metric dimension of Cayley digraphs of metacyclic groups
Abas, Marcel -- Vetrík, Tomáš
On metric dimension of Cayley digraphs of metacyclic groups. In CZAP, J. Graphs 2019. Košice: Technical University of Košice, 2019, p. 6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Operational model of the two-wheeled Segway vehicle based on Arduino
Vivodík, Jozef -- Ďuriš, Rastislav
Funkčný model dvojkolesového vozidla Segway na báze Arduino. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Passive and active vibration isolation in industry
Prosňanský, Martin -- Nánási, Tibor
Pasívna a aktívna vibroizolácia v technickej praxi. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Prediction of temperature fields during laser welding of Al-Ti sheets using numerical simulation
Behúlová, Mária -- Nagy, Máté -- Vrtiel, Štefan
Prediction of temperature fields during laser welding of Al-Ti sheets using numerical simulation. In 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. Košice: Technická Univerzita, 2019, p. 1--4. ISBN 978-0-7354-1858-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Preparing influence analysis of meteoparameters on production process
Abasová, Jela -- Tanuška, Pavol
Preparing influence analysis of meteoparameters on production process. In SILHAVY, R. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems. Cham: Springer, 2019, p. 109--120. ISBN 978-3-319-91185-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Proposal and creation of a web portal for cooperation of universities with industry
Jirkovský, Martin -- Tanuška, Pavol
Návrh a tvorba web portálu pre spoluprácu univerzít s priemyselnou praxou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal and implementation of an information system for an industrial enterprise - maintenance module
Šrámek, Michal -- Tanuška, Pavol
Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik - modul údržba. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal and implementation of the information system module for the welding company
Šutiak, Daniel -- Tanuška, Pavol
Návrh a realizácia modulu informačného systému pre zváračskú firmu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of an information system for a woodworking enterprise
Varga, Juraj -- Bezák, Pavol
Návrh informačného systému pre drevársky podnik. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of an information system for the ironmonger enterprise
Poturnay, Martin -- Bezák, Pavol
Návrh informačného systému pre železiarsky podnik. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of data pre-processing for purpose of analysis in accordance with the concept Industry 4.0
Grigelová, Veronika -- Abasová, Jela -- Tanuška, Pavol
Proposal of data pre-processing for purpose of analysis in accordance with the concept Industry 4.0. In ŠILHAVÝ, R. Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms: proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 2. 1st ed. Cham : Springer Verlag, 2019, p. 324--331. ISBN 978-3-030-19809-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Proposal of information system for gastronomic company
Šmitala, Matej -- Špendla, Lukáš
Návrh informačného systému pre firmu gastronomického zamerania. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of information system for medical ambulance
Zemko, Adam -- Špendla, Lukáš
Návrh informačného systému pre zdravotnú ambulanciu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of the information system for Brueckner Slovakia, s.r.o.
Belák, Marek -- Kebísek, Michal
Návrh informačného systému pre spoločnosť Brueckner Slovakia, s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of the information system for the furniture company
Potrok, Stanislav -- Kebísek, Michal
Návrh informačného systému pre nábytkársku spoločnosť. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of the information system for the Leoness company
Soldán, Mário -- Kebísek, Michal
Návrh informačného systému pre firmu Leoness. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of the information system for the production quality control
Szmatanová, Frederika -- Kebísek, Michal
Návrh informačného systému pre kontrolu plánu výroby. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of the information system for the selected company
Pastucha, Matej -- Bezák, Pavol
Návrh informačného systému pre vybranú spoločnosť. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of the Methodology for Identification of Repetitive Sequences in Big Data
Németh, Martin -- Michaľčonok, German
Proposal of the Methodology for Identification of Repetitive Sequences in Big Data. In SILHAVY, R. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems. Cham: Springer, 2019, p. 390--396. ISBN 978-3-319-91185-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Reservation system for OZ Ynet
Kotasz, Ádám -- Ďuďák, Juraj
Rezervačný systém pre OZ Ynet. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Semi-graphic design of optimal vibroisolation
Kľúčik, Rastislav -- Nánási, Tibor
Semigrafické metódy návrhu optimálnej vibroizolácie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Sensor fusion for creating a three-dimensional model for mobile robot navigation
Hruboš, Marián -- Nemec, Dušan -- Janota, Aleš -- Pirnik, Rastislav -- Bubeníková, Emília -- Gregor, Michal -- Juhásová, Bohuslava -- Juhás, Martin
Sensor fusion for creating a three-dimensional model for mobile robot navigation. International Journal of Advanced Robotic Systems, 16. p. 1--12.
articles in magazines2019Details
Serial communication protocol with enhanced properties-securing communication layer for smart sensors applications
Dudák, Juraj -- Gašpar, Gabriel -- Šedivý, Štefan -- Fabo, Peter -- Pepucha, Ľubomír -- Tanuška, Pavol
Serial communication protocol with enhanced properties-securing communication layer for smart sensors applications. IEEE Sensors Journal, 19. p. 378--390.
articles in magazines2019Details
SIMATIC ProDiag based machine and plant diagnostics
Fačková, Miroslava -- Kopček, Michal
Diagnostika strojov a zariadení na báze SIMATIC ProDiag. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Smart Thermostat as a Part of IoT Attack
Horák, Tibor -- Huraj, Ladislav
Smart Thermostat as a Part of IoT Attack. In ŠILHAVÝ, R. Cybernetics and Automation Control Theory Methods in Intelligent Algorithms: Proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019 (CSOC 2019) 24. - 27. Apríl 2019, Zlín, Czech Republic, Vol. 3. Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series, volume 986. 1st ed. Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019, p. 156--163. ISBN 978-3-030-19812-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Some barriers regarding the sustainability of digital technology for long-term teaching
Svetský, Štefan -- Moravčík, Oliver
Some barriers regarding the sustainability of digital technology for long-term teaching. In Proceedings of the Future Technologies Conference (FTC) 2018. Cham: Springer, 2019, p. 950--961. ISBN 978-3-030-02685-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Sorting of objects by robotic arm based on color
Sedlák, Daniel -- Ďuriš, Rastislav
Triedenie objektov robotickým ramenom na základe farby. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Stabilisation and state trajectory tracking problem for nonlinear control systems in the presence of disturbances
Vrábeľ, Róbert
Stabilisation and state trajectory tracking problem for nonlinear control systems in the presence of disturbances. International Journal of Control, 92. p. 540--548.
articles in magazines2019Details
Statistical comparation of selected numerical methods
Kluka, Rastislav -- Palumbíny, Oleg
Štatistické porovnanie vybraných numerických metód. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
System of regulation of microclimatic conditions in the monitored environment
Antol, Nikolas -- Ďuriš, Rastislav
Systém regulácie mikroklimatických podmienok v sledovanom prostredí. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The design of control of system of crossroad model
Malíšek, Gabriel -- Némethová, Andrea
Návrh riadenia sústavy križovatiek so svetelnou signalizáciou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The didactic-technology challenges for design of the computer supported collaborative teaching
Svetský, Štefan -- Moravčík, Oliver -- Tanuška, Pavol -- Červeňanská, Zuzana
The didactic-technology challenges for design of the computer supported collaborative teaching. In AUER, M E. The Challenges of the Digital Transformation in Education. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2019, p. 46--57. ISBN 978-3-030-11935-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The Effect of the Choice of a Utopia Point on Goals in Multi-Objective Optimization
Gergelová, Hana -- Važan, Pavel
Vplyv voľby utopického bodu na cieľové parametre multikriteriálnej optimalizácie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The impact of selected priority rules on production goals
Važan, Pavel -- Červeňanská, Zuzana -- Kotianová, Janette -- Križanová, Gabriela
The impact of selected priority rules on production goals. In ICCC 2019. Krakow: IEEE, 2019, p. 1--6. ISBN 978-1-7281-0702-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The power parameters improvement of the engine assembly line
Regina, Martin -- Važan, Pavel
Zlepšenie výkonových parametrov montážnej linky pre výrobu motorov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Universal Personalized Approach for Human Knowledge Processing
Svetský, Štefan -- Moravčík, Oliver
The Universal Personalized Approach for Human Knowledge Processing. In Transactions on Engineering Technologies. Singapore: Springer, 2019, p. 203--216. ISBN 978-981-13-0745-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The use of deep learning in recognizing the voices of a group of people
Duga, Slavomír -- Schreiber, Peter
Využitie deep learningu v rozpoznávaní hlasov skupiny osôb. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The use of virtual reality in industry
Podhorský, Rastislav -- Németh, Martin
Možnosti využitia virtuálnej reality pre priemysel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Use of microcontrollers in embedded applications
Gračov, Maxim -- Ďuďák, Juraj
Použitie mikrokontrolérov v embeded aplikáciách. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Use of Thixoforming as a Manufacturing Method for Metallic Composites
Hüsnügül, Yilmaz Atay -- Aišman, David -- Jirková, Hana -- Behúlová, Mária -- Mašek, Bohuslav
Use of Thixoforming as a Manufacturing Method for Metallic Composites. Metals and materials international, p. 1--10.
articles in magazines2019Details
Úspešný IT workshop
Svetský, Štefan
Úspešný IT workshop. Spektrum, 25. p. 16.
articles in magazines2019Details
Utilisation of software engineering progressive methods in Android application development
Rónai, Juraj -- Juhás, Martin
Využitie progresívnych metód softvérového inžinierstva pri tvorbe aplikácie na platforme Android. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Video post-synchronisation by deeplearning
Benka, Denis -- Schreiber, Peter
Ozvučenie videa zvukmi z pozadia s využitím deep-learningu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Virtual model of a multi-axis robot using a quasi-robogami object
Rehák, Tomáš -- Markechová, Iveta
Virtuálny model viacosového robota s využitím kvázi-robogami objektu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Virtualization of production using digital twin technology
Halenár, Igor -- Juhás, Martin -- Juhásová, Bohuslava -- Borkin, Dmitrii
Virtualization of production using digital twin technology. In ICCC 2019. Krakow: IEEE, 2019, p. 1--5. ISBN 978-1-7281-0702-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Visualization of selected parameters from the car control unit
Hornáček, Dominik -- Nemlaha, Eduard
Vizualizácia vybraných parametrov z riadiacej jednotky automobilu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Vplyv priečnej trhliny na modálne vlastnosti štíhlych rúrok
Naď, Milan -- Rolník, Ladislav -- Kolíková, Lenka -- Šimon, Štefan
The influence of transversal crack on modal properties of slender tubes. Akustika, 31. p. 117--124.
articles in magazines2019Details
Weather forecasting by neural networks
Klačanský, Miroslav -- Červeňanská, Zuzana
Predpoveď počasia pomocou neurónovej siete. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details