19. 8. 2019  20:21 Lýdia
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 165

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A note on uniform exponential stability of linear periodic time-varying systems
Vrábeľ, Róbert
A note on uniform exponential stability of linear periodic time-varying systems. IEEE Transactions on Automatic Control, s. 1--6.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Aktívny elektronický blokovací systém tankovacej pištole pri tankovaní nesprávneho druhu pohonných hmôt: prihláška úžitkového vzoru č. 100-2018, dátum podania prihlášky: 08.06.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 03.12.2018, Vestník ÚPV SR č. 12/2018, stav: zapísaný platný úžitkový vzor č. 8452, oznámenie o zápise úžitkového vzoru: 06.05.2019
Nemlaha, Eduard
Aktívny elektronický blokovací systém tankovacej pištole pri tankovaní nesprávneho druhu pohonných hmôt: prihláška úžitkového vzoru č. 100-2018, dátum podania prihlášky: 08.06.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 03.12.2018, Vestník ÚPV SR č. 12/2018, stav: zapísaný platný úžitkový vzor č. 8452, oznámenie o zápise úžitkového vzoru: 06.05.2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Analysis of laser beam welding of the S650MC high strength steel using numerical simulation
Vrtiel, Štefan -- Behúlová, Mária
Analysis of laser beam welding of the S650MC high strength steel using numerical simulation. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 465. s. 1--13.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Analysis of the influence of sensitivity on the quality of regulation in digital control systems
Samsonov, Gennadii -- Michaľčonok, German -- Nikmon, Marcel
Analysis of the influence of sensitivity on the quality of regulation in digital control systems. WSEAS Transactions on Systems and Control, 14. s. 51--56.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Analysis of the quality of the painting process using preprocessing techniques of text mining
Šimončičová, Veronika -- Tanuška, Pavol -- Heidecke, H.C. -- Rýdzi, S.
Analysis of the quality of the painting process using preprocessing techniques of text mining. In SILHAVY, R. Artificial Intelligence and Algorithms in Intelligent Systems: Vol. 2. 1. vyd. Cham : Springer, 2019, s. 30--38. ISBN 978-3-319-91188-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analýza vlastností adaptívneho dynamického absorbéra
Juris, Lukáš -- Naď, Milan
Analýza vlastností adaptívneho dynamického absorbéra. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza vplyvu kontaktného elektrického odporu na ohrev materiálov v procese bodového odporového zvárania
Dúbravský, Tomáš -- Behúlová, Mária
Analýza vplyvu kontaktného elektrického odporu na ohrev materiálov v procese bodového odporového zvárania. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aplikácia na periódovú analýzu astronomických pozorovaní
Vašová, Sabína -- Dobrotka, Andrej
Aplikácia na periódovú analýzu astronomických pozorovaní. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aplikácia na podporu riadenia priemyselného robota pomocou Matlab GUI
Šupík, Milan -- Juhás, Martin
Aplikácia na podporu riadenia priemyselného robota pomocou Matlab GUI. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laserom
Podešva, Pavol -- Behúlová, Mária
Aplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laserom. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aplikácia väzbových vrstiev pre modifikáciu modálnych vlastností nosníka
Bilčík, Alexander -- Naď, Milan
Aplikácia väzbových vrstiev pre modifikáciu modálnych vlastností nosníka. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Artificial neural network analysis of thermally stimulated depolarisation currents in Sb2O3-WO3-Li2O-Na2O glasses
Bošák, Ondrej -- Maache, D. -- Soltani, M.T. -- Kostka, Petr -- Labaš, Vladimír -- Kebísek, Michal -- Kubliha, Marian
Artificial neural network analysis of thermally stimulated depolarisation currents in Sb2O3-WO3-Li2O-Na2O glasses. In The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9): Abstract Book. 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides. Chisinau, Republic of Moldova, 30 June - 24 July 2019. 1. vyd. Chisinau, Moldova : Technical University of Moldova, 2019, s. 45--46.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Autonómne vozidlo na báze Arduino
Melicherčík, Martin -- Ďuriš, Rastislav
Autonómne vozidlo na báze Arduino. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Computer modeling application of fluid outflow from vessels
Kraváriková, Helena
Computer modeling application of fluid outflow from vessels. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 250--257. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Computing importance value of medical data parameters in classification tasks and its evaluation using machine learning methods
Némethová, Andrea -- Németh, Martin -- Michaľčonok, German -- Böhm, Allan
Computing importance value of medical data parameters in classification tasks and its evaluation using machine learning methods. In SILHAVY, R. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems. Cham: Springer, 2019, s. 397--405. ISBN 978-3-319-91185-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
CORC-like cable production and characterization of the solenoid made from it
Šouc, Ján -- Gömöry, Fedor -- Solovyov, M. -- Vojenčiak, Michal -- Kujovič, Tomáš -- Seiler, E. -- Kováč, Ján -- Frolek, Ľubomír -- Behúlová, Mária -- Janovec, Jozef -- Cuninková, Eva -- Mišík, Jozef -- Pekarčíková, Marcela -- Skarba, Michal
CORC-like cable production and characterization of the solenoid made from it. Superconductor Science and Technology, 32. s. 1--7.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Databázová aplikácia v prostredí Web pre zlepšenie komunikácie medzi firmou a zákazníkom
Chren, Jozef -- Nemlaha, Eduard
Databázová aplikácia v prostredí Web pre zlepšenie komunikácie medzi firmou a zákazníkom. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
DDoS reflection attack based on loT: A case study
Šimon, Marek -- Huraj, L. -- Horák, Tibor
DDoS reflection attack based on loT: A case study. In SILHAVY, R. Cybernetics and Algorithms in Intelligent Systems. Cham: Springer, 2019, s. 44--52. ISBN 978-3-319-91191-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Decision trees accuracy improvement for production errors
Kebísek, Michal -- Špendla, Lukáš -- Tanuška, Pavol -- Hrčka, Lukáš
Decision trees accuracy improvement for production errors. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems, s. 188--197.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Deep learning v rozpoznávaní hlasových povelov
Bacigál, Lukáš -- Schreiber, Peter
Deep learning v rozpoznávaní hlasových povelov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Deep learning v rozpoznávaní hlasových povelov pre operačný systém
Tkáč, Tomáš -- Schreiber, Peter
Deep learning v rozpoznávaní hlasových povelov pre operačný systém. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Deep learning v rozpoznávaní hudobných žánrov
Koncz, Imrich -- Schreiber, Peter
Deep learning v rozpoznávaní hudobných žánrov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Detekcia pohybu v nositeľných zariadeniach
Prvý, Matej -- Ďuďák, Juraj
Detekcia pohybu v nositeľných zariadeniach. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Determination issues of data mining process of failures in the production systems
Németh, Martin -- Némethová, Andrea -- Michaľčonok, German
Determination issues of data mining process of failures in the production systems. In ŠILHAVÝ, R. Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms: proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 2. 1. vyd. Cham : Springer Verlag, 2019, s. 200--207. ISBN 978-3-030-19809-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Determination of Transformation Temperatures of Advanced High-Strength Steels and Their Use in Designing Q&P Process Routes
Bublíková, Dagmar -- Jirková, Hana -- Behúlová, Mária -- Krajčovič, Jozef
Determination of Transformation Temperatures of Advanced High-Strength Steels and Their Use in Designing Q&P Process Routes. Manufacturing technology, 19. s. 18--22.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Diagnostika strojov a zariadení na báze SIMATIC ProDiag
Fačková, Miroslava -- Kopček, Michal
Diagnostika strojov a zariadení na báze SIMATIC ProDiag. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Dynamická analýza pohonu strojového agregátu pri neperiodickom zaťažení
Zuberský, Dušan -- Naď, Milan
Dynamická analýza pohonu strojového agregátu pri neperiodickom zaťažení. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Dynamická multikriteriálna optimalizácia a jej vplyv na body Pareto rozhrania
Kubík, Ľuboš -- Važan, Pavel
Dynamická multikriteriálna optimalizácia a jej vplyv na body Pareto rozhrania. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Eigenvalue based approach for assessment of global robustness of nonlinear dynamical systems
Vrábeľ, Róbert
Eigenvalue based approach for assessment of global robustness of nonlinear dynamical systems. Symmetry, 11. s. 1--10.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Experimental determination of the nuclei number in the deeply undercooled and rapidly solidified powder particles of high-alloyed steel
Grgač, Peter -- Mesárošová, Jana -- Behúlová, Mária -- Martinkovič, Maroš
Experimental determination of the nuclei number in the deeply undercooled and rapidly solidified powder particles of high-alloyed steel. Journal of Alloys and Compounds, 798. s. 204--209.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Funkčný model dvojkolesového vozidla Segway na báze Arduino
Vivodík, Jozef -- Ďuriš, Rastislav
Funkčný model dvojkolesového vozidla Segway na báze Arduino. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Identification of KDD problems from medical data
Némethová, Andrea -- Németh, Martin -- Michaľčonok, German
Identification of KDD problems from medical data. In ŠILHAVÝ, R. Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms: proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 2. 1. vyd. Cham : Springer Verlag, 2019, s. 191--199. ISBN 978-3-030-19809-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Implementácia bezpečnostných prvkov do riadenia robotickej bunky
Hlubina, Roman -- Gese, Augustín
Implementácia bezpečnostných prvkov do riadenia robotickej bunky. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Implementation of secure communication via the RF module for data acquisition
Dudák, Juraj -- Gašpar, Gabriel -- Tanuška, Pavol
Implementation of secure communication via the RF module for data acquisition. Journal of Sensors, 2019. s. 1--11.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Induction brazing of thin -walled pipes from AISI 304 steel using copper-based solder
Behúlová, Mária -- Vrtiel, Štefan -- Nagy, Máté
Induction brazing of thin -walled pipes from AISI 304 steel using copper-based solder. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 465. s. 1--15.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Informačný systém pre firmu zaoberajúcu sa rozvozom jedla
Križo, Martin -- Nemlaha, Eduard
Informačný systém pre firmu zaoberajúcu sa rozvozom jedla. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Informačný systém pre podporu výuky programovania
Schmidt, Erik -- Ďuďák, Juraj
Informačný systém pre podporu výuky programovania. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Informačný systém predajne PC komponentov
Detrich, Dominik -- Halenár, Igor
Informačný systém predajne PC komponentov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Integration of production line with the wonderware platform
Václavová, Andrea -- Kebísek, Michal
Integration of production line with the wonderware platform. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems, s. 208--215.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Investigation of vibration effects and tool shape on edge chipping phenomenon occurring during rotary ultrasonic drilling
Naď, Milan -- Kolíková, Lenka -- Rolník, Ladislav -- Ďuriš, Rastislav
Investigation of vibration effects and tool shape on edge chipping phenomenon occurring during rotary ultrasonic drilling. Journal of Sound and Vibration, 439. s. 251--259.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Investigation of weld joints by numerical simulation
Kraváriková, Helena
Investigation of weld joints by numerical simulation. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. 114 s. ISBN 978-80-7380-754-2.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Konštrukčná úprava plastového výlisku za pomoci počítačovej simulácie
Talába, Martin -- Hajdu, Štefan
Konštrukčná úprava plastového výlisku za pomoci počítačovej simulácie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Lineárne transformácie virtuálneho modelu kvázi-robogami objektu
Stanek, Róbert -- Markechová, Iveta
Lineárne transformácie virtuálneho modelu kvázi-robogami objektu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Lokálna asymptotická stabilizácia nelineárnych dynamických systémov
Szabó, Michal -- Vrábeľ, Róbert
Lokálna asymptotická stabilizácia nelineárnych dynamických systémov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Matematická formula, graf a verbálna reprezentácia objektu
Markechová, Iveta -- Stúpalová, Hana
Matematická formula, graf a verbálna reprezentácia objektu. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia. Nitra: UKF Nitra, 2019, s. 30--34. ISBN 978-80-558-1408-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Meranie akustických útlmových vlastností materiálov a návrh aplikácie systémom PULSE
Náhlik, Dušan -- Labašová, Eva
Meranie akustických útlmových vlastností materiálov a návrh aplikácie systémom PULSE. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Microstructural and mechanical properties of dissimilar Al-Ti joints prepared by GTAW welding-brazing
Nagy, Máté -- Behúlová, Mária -- Pérez, M.R.
Microstructural and mechanical properties of dissimilar Al-Ti joints prepared by GTAW welding-brazing. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 465. s. 1--9.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Modelový systém teplárne v procesnom riadiacom systéme Siemens PCS 7
Vyskoč, Michal -- Michaľčonok, German
Modelový systém teplárne v procesnom riadiacom systéme Siemens PCS 7. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modification of vibro-acoustic properties of plates using edge binding layers
Naď, Milan -- Kolíková, Lenka -- Rolník, Ladislav -- Šimon, Štefan
Modification of vibro-acoustic properties of plates using edge binding layers. Akustika, 31. s. 107--116.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Modifikácia štruktúry klzného uzla v zariadení Tribotestor M`89
Novosedlík, Jakub -- Labašová, Eva
Modifikácia štruktúry klzného uzla v zariadení Tribotestor M`89. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti využitia virtuálnej reality pre priemysel
Podhorský, Rastislav -- Németh, Martin
Možnosti využitia virtuálnej reality pre priemysel. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a implementácia riadiaceho systému pre automatický fytotrón
Bulko, Kamil -- Nemlaha, Eduard
Návrh a implementácia riadiaceho systému pre automatický fytotrón. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a implementácia technológie vizualizácie pre vybranú stavbu v riadiacom systéme DCU control system platform
Lušťoň, Peter -- Nemlaha, Eduard
Návrh a implementácia technológie vizualizácie pre vybranú stavbu v riadiacom systéme DCU control system platform. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia automatického prípravku na testovanie zdrojov napätia
Beňo, Peter -- Budjač, Roman
Návrh a realizácia automatického prípravku na testovanie zdrojov napätia. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia automatizovaného systému pre riadenie elektroinštalácie v obytnej jednotke
Pukalovič, Marek -- Halenár, Igor
Návrh a realizácia automatizovaného systému pre riadenie elektroinštalácie v obytnej jednotke. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia informačného systému na vyhodnotenie kvality popisu výrobku
Zguriš, Branislav -- Juhásová, Bohuslava
Návrh a realizácia informačného systému na vyhodnotenie kvality popisu výrobku. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia informačného systému pre denné centrum
Beluský, Samuel -- Juhásová, Bohuslava
Návrh a realizácia informačného systému pre denné centrum. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia informačného systému pre malú výrobnú prevádzku
Digaňa, Dávid -- Juhás, Martin
Návrh a realizácia informačného systému pre malú výrobnú prevádzku. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia informačného systému pre podporu výroby
Pulišová, Simona -- Juhásová, Bohuslava
Návrh a realizácia informačného systému pre podporu výroby. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik - modul údržba
Šrámek, Michal -- Tanuška, Pavol
Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik - modul údržba. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia informačného systému pre sledovanie výroby svetlometov
Gajdoš, Martin -- Juhásová, Bohuslava
Návrh a realizácia informačného systému pre sledovanie výroby svetlometov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia informačného systému v prostredí WEB pre ubytovacie zariadenie
Zábranský, Erik -- Nemlaha, Eduard
Návrh a realizácia informačného systému v prostredí WEB pre ubytovacie zariadenie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia mikrokontrolérom riadeného podporného zariadenia pre ovládanie svetelných funkcií svetlometov
Hajduch, Peter -- Kebísek, Michal
Návrh a realizácia mikrokontrolérom riadeného podporného zariadenia pre ovládanie svetelných funkcií svetlometov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia modulu informačného systému
Vlachovičová, Mária -- Tanuška, Pavol
Návrh a realizácia modulu informačného systému. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia modulu informačného systému pre zváračskú firmu
Šutiak, Daniel -- Tanuška, Pavol
Návrh a realizácia modulu informačného systému pre zváračskú firmu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia riadenia a vizualizácie automatizovaného stroja
Jakabovič, Matej -- Némethová, Andrea
Návrh a realizácia riadenia a vizualizácie automatizovaného stroja. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500
Václavík, Vladimír -- Bartoň, Martin
Návrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia systému na monitorovanie prostredia v serverovni
Kondel, Richard -- Halenár, Igor
Návrh a realizácia systému na monitorovanie prostredia v serverovni. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia systému pre evidenciu dochádzky v malej firme
Valaška, Matúš -- Juhásová, Bohuslava
Návrh a realizácia systému pre evidenciu dochádzky v malej firme. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia systému pre objednávanie jedál v stravovacom zariadení
Botka, Lukáš -- Juhásová, Bohuslava
Návrh a realizácia systému pre objednávanie jedál v stravovacom zariadení. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Krchnák, Miloš -- Borkin, Dmitrii
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Hrtánek, Adam -- Borkin, Dmitrii
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia vybraných funkcií inteligentného domu riadeného pomocou raspberry a ich vizualizácia
Adamkovič, Peter -- Nemlaha, Eduard
Návrh a realizácia vybraných funkcií inteligentného domu riadeného pomocou raspberry a ich vizualizácia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia webovej aplikácie pre spoločnosť zaoberajúcu sa výkupom a predajom zvierat
Polednák, Andrej -- Juhásová, Bohuslava
Návrh a realizácia webovej aplikácie pre spoločnosť zaoberajúcu sa výkupom a predajom zvierat. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia webovej aplikácie pre výmenu poznámok medzi študentami
Uváčik, Emanuel -- Nemlaha, Eduard
Návrh a realizácia webovej aplikácie pre výmenu poznámok medzi študentami. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a tvorba web portálu pre spoluprácu univerzít s priemyselnou praxou
Jirkovský, Martin -- Tanuška, Pavol
Návrh a tvorba web portálu pre spoluprácu univerzít s priemyselnou praxou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a implementácia Android aplikácie pre monitoring priemyselného procesu
Ravas, Matúš -- Ďuďák, Juraj
Návrh a implementácia Android aplikácie pre monitoring priemyselného procesu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a implementácia informačného systému pre drogériu
Moško, Peter -- Bezák, Pavol
Návrh a implementácia informačného systému pre drogériu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a implementácia PLC a HMI programu pre spájací stroj tretej generácie podľa požiadaviek zadávateľa
Puschenreiter, Tadeáš -- Németh, Martin
Návrh a implementácia PLC a HMI programu pre spájací stroj tretej generácie podľa požiadaviek zadávateľa. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia in-browser aplikácie pre editáciu markdown dokumentov s využitím technológie Web Workers
Šutková, Eva -- Liška, Vladimír
Návrh a realizácia in-browser aplikácie pre editáciu markdown dokumentov s využitím technológie Web Workers. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia informačného systému pre sledovanie údržby strojov
Krajčovič, Lukáš -- Juhásová, Bohuslava
Návrh a realizácia informačného systému pre sledovanie údržby strojov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia informačného systému určeného pre logistickú firmu
Lančarič, Michal -- Liška, Vladimír
Návrh a realizácia informačného systému určeného pre logistickú firmu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia informačného systému určeného pre riadenie vzdelávania v oblasti OOP-Java
Krasňan, Patrik -- Liška, Vladimír
Návrh a realizácia informačného systému určeného pre riadenie vzdelávania v oblasti OOP-Java. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia informačného systému určeného pre školenia v priemyselnom podniku
Predajniansky, Martin -- Liška, Vladimír
Návrh a realizácia informačného systému určeného pre školenia v priemyselnom podniku. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia riadenia modelu auta pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a mobilného telefónu
Schneider, Jakub -- Horváth, Dušan
Návrh a realizácia riadenia modelu auta pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a mobilného telefónu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia školiaceho pracoviska automatizačnej techniky
Lazor, Tomáš -- Neštický, Martin
Návrh a realizácia školiaceho pracoviska automatizačnej techniky. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh architektúry monitorovania mikroslužieb pre spoločnosť Rare Crew s.r.o.
Oroš, Ladislav -- Špendla, Lukáš
Návrh architektúry monitorovania mikroslužieb pre spoločnosť Rare Crew s.r.o. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh bodovej zváračky s riadením výkonu
Ševcech, Šimon -- Šimon, Štefan
Návrh bodovej zváračky s riadením výkonu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh dochádzkového systému s použitím technológie RFID a databázovej aplikácie na platforme Arduino
Jediný, Lukáš -- Horváth, Dušan
Návrh dochádzkového systému s použitím technológie RFID a databázovej aplikácie na platforme Arduino. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh informačného systému pre autoservis
Oslej, Matúš -- Kebísek, Michal
Návrh informačného systému pre autoservis. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh informačného systému pre drevársky podnik
Varga, Juraj -- Bezák, Pavol
Návrh informačného systému pre drevársky podnik. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh informačného systému pre firmu gastronomického zamerania
Šmitala, Matej -- Špendla, Lukáš
Návrh informačného systému pre firmu gastronomického zamerania. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh informačného systému pre firmu Leoness
Soldán, Mário -- Kebísek, Michal
Návrh informačného systému pre firmu Leoness. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh informačného systému pre kontrolu plánu výroby
Szmatanová, Frederika -- Kebísek, Michal
Návrh informačného systému pre kontrolu plánu výroby. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh informačného systému pre nábytkársku spoločnosť
Potrok, Stanislav -- Kebísek, Michal
Návrh informačného systému pre nábytkársku spoločnosť. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh informačného systému pre spoločnosť Brueckner Slovakia, s.r.o.
Belák, Marek -- Kebísek, Michal
Návrh informačného systému pre spoločnosť Brueckner Slovakia, s.r.o. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh informačného systému pre vybranú spoločnosť
Pastucha, Matej -- Bezák, Pavol
Návrh informačného systému pre vybranú spoločnosť. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh informačného systému pre zdravotnú ambulanciu
Zemko, Adam -- Špendla, Lukáš
Návrh informačného systému pre zdravotnú ambulanciu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh informačného systému pre železiarsky podnik
Poturnay, Martin -- Bezák, Pavol
Návrh informačného systému pre železiarsky podnik. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh konceptu automatizácie pracoviska ARL v Schaeffler Slovensko s.r.o.
Bodorík, Ján -- Juhás, Martin
Návrh konceptu automatizácie pracoviska ARL v Schaeffler Slovensko s.r.o. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh meracieho systému pre meranie vibračno-tlmiacich vlastností materiálov
Kučerák, Milan -- Riečičiarová, Eva
Návrh meracieho systému pre meranie vibračno-tlmiacich vlastností materiálov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh mobilnej aplikácie pre navigáciu v budove na platforme Android
Kravárik, Mikuláš -- Špendla, Lukáš
Návrh mobilnej aplikácie pre navigáciu v budove na platforme Android. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh podnikového informačného systému pre spoločnosť Topaz LGP
Slávik, Martin -- Halenár, Igor
Návrh podnikového informačného systému pre spoločnosť Topaz LGP. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh programu pre robotizované pracovisko
Jelenovič, Ondrej -- Iringová, Miriam
Návrh programu pre robotizované pracovisko. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh riadenia sústavy križovatiek so svetelnou signalizáciou
Malíšek, Gabriel -- Némethová, Andrea
Návrh riadenia sústavy križovatiek so svetelnou signalizáciou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh riadiaceho systému kontaktovacieho zariadenia pre priemyselný podnik
Poturnaj, Ľuboš -- Nemlaha, Eduard
Návrh riadiaceho systému kontaktovacieho zariadenia pre priemyselný podnik. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh riadiaceho systému pre automatizáciu činnosti skleníka
Mĺkvy, Dominik -- Nemlaha, Eduard
Návrh riadiaceho systému pre automatizáciu činnosti skleníka. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh simulácie výrobného procesu „Výhrevne Juh“ v spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. v simulačnom softvéri SIMIT
Andel, Michal -- Michaľčonok, German
Návrh simulácie výrobného procesu „Výhrevne Juh“ v spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. v simulačnom softvéri SIMIT. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Votruba, Hugo -- Borkin, Dmitrii
Návrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh, výroba a realizácia robotickej ruky pomocou mikroprocesorového modulu Arduino
Felčír, Matúš -- Horváth, Dušan
Návrh, výroba a realizácia robotickej ruky pomocou mikroprocesorového modulu Arduino. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh zálohovania údajov využitím technológie cloud a linuxového servera
Novotný, Michal -- Bezák, Pavol
Návrh zálohovania údajov využitím technológie cloud a linuxového servera. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh zváračky termočlánkov s elektronickým systémom riadenia
Krajčovič, Erik -- Šimon, Štefan
Návrh zváračky termočlánkov s elektronickým systémom riadenia. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Neural network comparison for paint errors classification for automotive industry in compliance with industry 4.0 concept
Kebísek, Michal -- Špendla, Lukáš -- Tanuška, Pavol -- Gašpar, Gabriel -- Hrčka, Lukáš
Neural network comparison for paint errors classification for automotive industry in compliance with industry 4.0 concept. In ŠILHAVÝ, R. Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms: proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 2. 1. vyd. Cham : Springer Verlag, 2019, s. 353--359. ISBN 978-3-030-19809-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Numerická simulácia procesov indukčného kalenia s využitím programového systému ANSYS
Mocák, Peter -- Behúlová, Mária
Numerická simulácia procesov indukčného kalenia s využitím programového systému ANSYS. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Numerická simulácia procesu indukčného ohrevu rúrok z austenitických ocelí
Horváth, Matej -- Behúlová, Mária
Numerická simulácia procesu indukčného ohrevu rúrok z austenitických ocelí. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Numerické simulácie torzných kmitov vŕtacieho nástroja
Šumichrast, Dominik -- Rolník, Ladislav
Numerické simulácie torzných kmitov vŕtacieho nástroja. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
On local asymptotic stabilization of the nonlinear systems with time-varying perturbations by state-feedback control
Vrábeľ, Róbert
On local asymptotic stabilization of the nonlinear systems with time-varying perturbations by state-feedback control. International Journal of General Systems, 48. s. 80--89.
články v časopisoch2019Podrobnosti
On metric dimension of Cayley digraphs of metacyclic groups
Abas, Marcel -- Vetrík, Tomáš
On metric dimension of Cayley digraphs of metacyclic groups. In CZAP, J. Graphs 2019. Košice: Technical University of Košice, 2019, s. 6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Ovládanie asynchrónneho motora pomocou modulu Arduino
Uhlík, Michal -- Ďuriš, Rastislav
Ovládanie asynchrónneho motora pomocou modulu Arduino. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Ozvučenie videa zvukmi z pozadia s využitím deep-learningu
Benka, Denis -- Schreiber, Peter
Ozvučenie videa zvukmi z pozadia s využitím deep-learningu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Pasívna a aktívna vibroizolácia v technickej praxi
Prosňanský, Martin -- Nánási, Tibor
Pasívna a aktívna vibroizolácia v technickej praxi. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Porovnanie metód výpočtu momentu zotrvačnosti
Krajčovič, Jozef -- Palumbíny, Oleg
Porovnanie metód výpočtu momentu zotrvačnosti. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Porovnanie rôznych metód modelovania systémov hromadnej obsluhy
Martinovič, Michal -- Važan, Pavel
Porovnanie rôznych metód modelovania systémov hromadnej obsluhy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Použitie mikrokontrolérov v embeded aplikáciách
Gračov, Maxim -- Ďuďák, Juraj
Použitie mikrokontrolérov v embeded aplikáciách. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Prediction of temperature fields during laser welding of Al-Ti sheets using numerical simulation
Behúlová, Mária -- Nagy, Máté -- Vrtiel, Štefan
Prediction of temperature fields during laser welding of Al-Ti sheets using numerical simulation. In 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. Košice: Technická Univerzita, 2019, s. 1--4. ISBN 978-0-7354-1858-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Predpoveď počasia pomocou neurónovej siete
Klačanský, Miroslav -- Červeňanská, Zuzana
Predpoveď počasia pomocou neurónovej siete. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Preparing influence analysis of meteoparameters on production process
Abasová, Jela -- Tanuška, Pavol
Preparing influence analysis of meteoparameters on production process. In SILHAVY, R. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems. Cham: Springer, 2019, s. 109--120. ISBN 978-3-319-91185-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Proposal of data pre-processing for purpose of analysis in accordance with the concept Industry 4.0
Grigelová, Veronika -- Abasová, Jela -- Tanuška, Pavol
Proposal of data pre-processing for purpose of analysis in accordance with the concept Industry 4.0. In ŠILHAVÝ, R. Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms: proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 2. 1. vyd. Cham : Springer Verlag, 2019, s. 324--331. ISBN 978-3-030-19809-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Proposal of the Methodology for Identification of Repetitive Sequences in Big Data
Németh, Martin -- Michaľčonok, German
Proposal of the Methodology for Identification of Repetitive Sequences in Big Data. In SILHAVY, R. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems. Cham: Springer, 2019, s. 390--396. ISBN 978-3-319-91185-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Realizácia funkčného modelu angulárneho robota
Károlyiová, Romana -- Šimon, Štefan
Realizácia funkčného modelu angulárneho robota. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rezervačný systém pre OZ Ynet
Kotasz, Ádám -- Ďuďák, Juraj
Rezervačný systém pre OZ Ynet. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozšírenie riadenia ASRS regálového zakladača o nadväznosť na Wonderware MES systém MPS linky FESTO
Prvý, Patrik -- Važan, Pavel
Rozšírenie riadenia ASRS regálového zakladača o nadväznosť na Wonderware MES systém MPS linky FESTO. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Semigrafické metódy návrhu optimálnej vibroizolácie
Kľúčik, Rastislav -- Nánási, Tibor
Semigrafické metódy návrhu optimálnej vibroizolácie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sensor fusion for creating a three-dimensional model for mobile robot navigation
Hruboš, Marián -- Nemec, Dušan -- Janota, Aleš -- Pirnik, Rastislav -- Bubeníková, Emília -- Gregor, Michal -- Juhásová, Bohuslava -- Juhás, Martin
Sensor fusion for creating a three-dimensional model for mobile robot navigation. International Journal of Advanced Robotic Systems, 16. s. 1--12.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Serial communication protocol with enhanced properties-securing communication layer for smart sensors applications
Dudák, Juraj -- Gašpar, Gabriel -- Šedivý, Štefan -- Fabo, Peter -- Pepucha, Ľubomír -- Tanuška, Pavol
Serial communication protocol with enhanced properties-securing communication layer for smart sensors applications. IEEE Sensors Journal, 19. s. 378--390.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Smart Thermostat as a Part of IoT Attack
Horák, Tibor -- Huraj, Ladislav
Smart Thermostat as a Part of IoT Attack. In ŠILHAVÝ, R. Cybernetics and Automation Control Theory Methods in Intelligent Algorithms: Proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019 (CSOC 2019) 24. - 27. Apríl 2019, Zlín, Czech Republic, Vol. 3. Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series, volume 986. 1. vyd. Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 156--163. ISBN 978-3-030-19812-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Some barriers regarding the sustainability of digital technology for long-term teaching
Svetský, Štefan -- Moravčík, Oliver
Some barriers regarding the sustainability of digital technology for long-term teaching. In Proceedings of the Future Technologies Conference (FTC) 2018. Cham: Springer, 2019, s. 950--961. ISBN 978-3-030-02685-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Stabilisation and state trajectory tracking problem for nonlinear control systems in the presence of disturbances
Vrábeľ, Róbert
Stabilisation and state trajectory tracking problem for nonlinear control systems in the presence of disturbances. International Journal of Control, 92. s. 540--548.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Systém regulácie mikroklimatických podmienok v sledovanom prostredí
Antol, Nikolas -- Ďuriš, Rastislav
Systém regulácie mikroklimatických podmienok v sledovanom prostredí. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štatistické porovnanie vybraných numerických metód
Kluka, Rastislav -- Palumbíny, Oleg
Štatistické porovnanie vybraných numerických metód. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
The didactic-technology challenges for design of the computer supported collaborative teaching
Svetský, Štefan -- Moravčík, Oliver -- Tanuška, Pavol -- Červeňanská, Zuzana
The didactic-technology challenges for design of the computer supported collaborative teaching. In AUER, M E. The Challenges of the Digital Transformation in Education. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 46--57. ISBN 978-3-030-11935-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The impact of selected priority rules on production goals
Važan, Pavel -- Červeňanská, Zuzana -- Kotianová, Janette -- Križanová, Gabriela
The impact of selected priority rules on production goals. In ICCC 2019. Krakow: IEEE, 2019, s. 1--6. ISBN 978-1-7281-0702-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The influence of transversal crack on modal properties of slender tubes
Naď, Milan -- Rolník, Ladislav -- Kolíková, Lenka -- Šimon, Štefan
The influence of transversal crack on modal properties of slender tubes. Akustika, 31. s. 117--124.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The Universal Personalized Approach for Human Knowledge Processing
Svetský, Štefan -- Moravčík, Oliver
The Universal Personalized Approach for Human Knowledge Processing. In Transactions on Engineering Technologies. Singapore: Springer, 2019, s. 203--216. ISBN 978-981-13-0745-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Triedenie objektov robotickým ramenom na základe farby
Sedlák, Daniel -- Ďuriš, Rastislav
Triedenie objektov robotickým ramenom na základe farby. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Tvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu PLA
Mikolášek, Vladimír -- Németh, Martin
Tvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu PLA. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Tvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu PLA
Krajčovič, Filip -- Németh, Martin
Tvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu PLA. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Tvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu PLA
Červenka, Samuel -- Németh, Martin
Tvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu PLA. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Tvorba vizualizácie procesu pre firmu PFS a.s.
Chovanec, Ján -- Némethová, Andrea
Tvorba vizualizácie procesu pre firmu PFS a.s. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Úprava systému pre RTG kontrolu produktov v gumárenskom priemysle
Barnin, Jozef -- Halenár, Igor
Úprava systému pre RTG kontrolu produktov v gumárenskom priemysle. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Use of Thixoforming as a Manufacturing Method for Metallic Composites
Hüsnügül, Yilmaz Atay -- Aišman, David -- Jirková, Hana -- Behúlová, Mária -- Mašek, Bohuslav
Use of Thixoforming as a Manufacturing Method for Metallic Composites. Metals and materials international, s. 1--10.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Úspešný IT workshop
Svetský, Štefan
Úspešný IT workshop. Spektrum, 25. s. 16.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Virtualization of production using digital twin technology
Halenár, Igor -- Juhás, Martin -- Juhásová, Bohuslava -- Borkin, Dmitrii
Virtualization of production using digital twin technology. In ICCC 2019. Krakow: IEEE, 2019, s. 1--5. ISBN 978-1-7281-0702-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Virtuálny model viacosového robota s využitím kvázi-robogami objektu
Rehák, Tomáš -- Markechová, Iveta
Virtuálny model viacosového robota s využitím kvázi-robogami objektu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vizualizácia vybraných parametrov z riadiacej jednotky automobilu
Hornáček, Dominik -- Nemlaha, Eduard
Vizualizácia vybraných parametrov z riadiacej jednotky automobilu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv voľby utopického bodu na cieľové parametre multikriteriálnej optimalizácie
Gergelová, Hana -- Važan, Pavel
Vplyv voľby utopického bodu na cieľové parametre multikriteriálnej optimalizácie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vypracovanie návrhu koncepcie prognózy výroby tepla v teplárni
Kováč, Szabolcs -- Gese, Augustín
Vypracovanie návrhu koncepcie prognózy výroby tepla v teplárni. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vytvorenie SCADA obrazoviek použitím Wonderware Situational Awareness knižnice (SAL) v rámci filozofie ISA-101 štandardu
Pekar, Radoslav -- Važan, Pavel
Vytvorenie SCADA obrazoviek použitím Wonderware Situational Awareness knižnice (SAL) v rámci filozofie ISA-101 štandardu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie deep learningu v rozpoznávaní hlasov skupiny osôb
Duga, Slavomír -- Schreiber, Peter
Využitie deep learningu v rozpoznávaní hlasov skupiny osôb. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie progresívnych metód softvérového inžinierstva pri tvorbe aplikácie na platforme Android
Rónai, Juraj -- Juhás, Martin
Využitie progresívnych metód softvérového inžinierstva pri tvorbe aplikácie na platforme Android. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie Stateflow pri riadení virtuálneho technického zariadenia
Kačina, Jakub -- Juhás, Martin
Využitie Stateflow pri riadení virtuálneho technického zariadenia. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj a programovanie riadiaceho algoritmu pre technológiu budovy v RS DCU control system platform
Pelech, František -- Nemlaha, Eduard
Vývoj a programovanie riadiaceho algoritmu pre technológiu budovy v RS DCU control system platform. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zlepšenie výkonových parametrov montážnej linky pre výrobu motorov
Regina, Martin -- Važan, Pavel
Zlepšenie výkonových parametrov montážnej linky pre výrobu motorov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zlepšenie výkonových parametrov výrobnej linky pre zadnú kapotu Porsche Cayenne Coupe pomocou simulácie
Mních, Róbert -- Važan, Pavel
Zlepšenie výkonových parametrov výrobnej linky pre zadnú kapotu Porsche Cayenne Coupe pomocou simulácie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zlepšenie výrobného procesu plnenia fliaš pomocou simulácie
Zemková, Tatiana -- Važan, Pavel
Zlepšenie výrobného procesu plnenia fliaš pomocou simulácie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti