27. 10. 2020  19:39 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 172

Publikácie
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
A comparison of the optical and tensometric methods of the tensile test evaluation
Ďuriš, Rastislav -- Labašová, Eva
A comparison of the optical and tensometric methods of the tensile test evaluation. In Development of Materials Science in Research and Education (DMSRE 2020). Prague: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, 2020, s. 25. ISBN 978-80-907237-1-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
A note on uniform exponential stability of linear periodic time-varying systems
Vrábeľ, Róbert
A note on uniform exponential stability of linear periodic time-varying systems. IEEE Transactions on Automatic Control, s. 1647--1651.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Analysis for the joining of light alloys by numerical experiment
Kraváriková, Helena
Analysis for the joining of light alloys by numerical experiment. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI. Zürich: Trans Tech Publications, 2020, s. 248--255. ISBN 978-3-0357-1726-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Analysis of shape and dimensional deformation of the gear made by digital light processing (DLP) additive technology and measured by industrial tomography
Michal, Dávid -- Hrušecký, Róbert -- Görög, Augustín -- Milde, Ján -- Šimon, Štefan
Analysis of shape and dimensional deformation of the gear made by digital light processing (DLP) additive technology and measured by industrial tomography. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI. Zürich: Trans Tech Publications, 2020, s. 205--212. ISBN 978-3-0357-1726-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Analysis of temperature and stress-strain fields during laser beam welding of a TRIP steel
Vrtiel, Štefan -- Behúlová, Mária
Analysis of temperature and stress-strain fields during laser beam welding of a TRIP steel. In BEHÚLOVÁ, M. -- KOŽÍŠEK, Z. -- POTÚČEK, Z. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020, s. 1--12.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Aplikácia pre výstupnú kontrolu produktov
Voštinár, Martin -- Střelec, Peter
Aplikácia pre výstupnú kontrolu produktov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Aplikačné rozhranie pre meracie moduly senzorického systému
Žlnay, Dávid -- Ďuďák, Juraj
Aplikačné rozhranie pre meracie moduly senzorického systému. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Asymptotic stabilization of a system of coupled nth-order differential equations with potentially unbounded high-frequency oscillating perturbations
Vrábeľ, Róbert
Asymptotic stabilization of a system of coupled nth-order differential equations with potentially unbounded high-frequency oscillating perturbations. Nonlinear Dynamics, 100. s. 1421--1429.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Automatické riadenie modelu robota na platforme Arduino
Augustín, Michal -- Nemlaha, Eduard
Automatické riadenie modelu robota na platforme Arduino. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Automatizácia testovacích činností vybraného modulu finančnej inštitúcie
Šrenkel, Martin -- Gašpar, Gabriel
Automatizácia testovacích činností vybraného modulu finančnej inštitúcie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Automatizácia testovacích činností vybraného modulu finančnej inštitúcie
Hurčíková, Zuzana -- Gašpar, Gabriel
Automatizácia testovacích činností vybraného modulu finančnej inštitúcie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Automatizácia vybraných funkcií pre Smart House
Pajkoš, Alexander -- Važan, Pavel
Automatizácia vybraných funkcií pre Smart House. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Automatizácia vybraných funkcií pre Smart House
Turas, Marek -- Važan, Pavel
Automatizácia vybraných funkcií pre Smart House. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Bezpečnostné funkcie a evaluácia bezpečnosti distribuovaných riadiacich systémov na princípe Safety PLC
Cuninka, Peter -- Strémy, Maximilián
Bezpečnostné funkcie a evaluácia bezpečnosti distribuovaných riadiacich systémov na princípe Safety PLC. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Comparison of microstructures and mechanical properties of Al-Ti weld joints prepared by different welding technologies
Nagy, Máté -- Vrtiel, Štefan -- Behúlová, Mária
Comparison of microstructures and mechanical properties of Al-Ti weld joints prepared by different welding technologies. In Development of Materials Science in Research and Education (DMSRE 2020). Prague: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, 2020, s. 20. ISBN 978-80-907237-1-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Comparison of two project oriented teaching models in computer science subjects as viewed by students
Mišútová, Mária -- Mišút, Martin
Comparison of two project oriented teaching models in computer science subjects as viewed by students. In INTED 2020. Valencia, Spain: IATED, 2020, s. 8747--8754. ISBN 978-84-17939-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Current state in the field of life-long learning of employees in the mechanical engineering and automotive industries in the Slovak Republic and the Czech republic
Behúlová, Mária -- Říha, Ivo -- Václav, Jan -- Mesárošová, Jana
Current state in the field of life-long learning of employees in the mechanical engineering and automotive industries in the Slovak Republic and the Czech republic. In Development of Materials Science in Research and Education (DMSRE 2020). Prague: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, 2020, s. 42. ISBN 978-80-907237-1-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Databázová aplikácia v prostredí web pre fitnes centrum
Matištík, Lukáš -- Nemlaha, Eduard
Databázová aplikácia v prostredí web pre fitnes centrum. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Databázová aplikácia v prostredí WEB s mobilnou aplikáciou
Csintalan, Tamás -- Nemlaha, Eduard
Databázová aplikácia v prostredí WEB s mobilnou aplikáciou. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Databázová aplikácia v prostredí web pre ubytovacie zariadenie
Vorčák, Adrián -- Nemlaha, Eduard
Databázová aplikácia v prostredí web pre ubytovacie zariadenie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Determination of poisson number at thin rod-samples with non-standards cross-sections by pendulum methods
Kvetan, Karol -- Bošák, Ondrej -- Kubliha, Marian -- Kotianová, Janette
Determination of poisson number at thin rod-samples with non-standards cross-sections by pendulum methods. Acta Mechatronica [elektronický zdroj], 5. s. 13--17.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Devices Control and Monitoring on the Production Level Using Wonderware Platform
Borkin, Dmitrii Vladimirovič -- Bartoň, Martin -- Németh, Martin -- Tanuška, Pavol
Devices Control and Monitoring on the Production Level Using Wonderware Platform. In ŠILHAVÝ, R. Applied Informatics and Cybernetics in Intelligent Systems. CSOC 2020. Cham: Springer, 2020, s. 224--229. ISBN 978-3-030-51973-5 (print).
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Diagnostics of the Machines and Devices Based on the SIMATIC ProDiag
Kopček, Michal -- Fačková, Miroslava
Diagnostics of the Machines and Devices Based on the SIMATIC ProDiag. In ŠILHAVÝ, R. Applied Informatics and Cybernetics in Intelligent Systems. CSOC 2020. Cham: Springer, 2020, s. 571--583. ISBN 978-3-030-51973-5 (print).
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Distribuovaný systém riadenia čerpacej stanice v prostredi TIA Portal
Charvát, Dominik -- Michaľčonok, German
Distribuovaný systém riadenia čerpacej stanice v prostredi TIA Portal. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Distributed collection of environmental data using IoT technology
Ďuďák, Juraj -- Fabo, Peter -- Gašpar, Gabriel -- Kuba, Michal -- Buchholcerová, Anna
Distributed collection of environmental data using IoT technology. In Mechatronics 2019: Recent Advances Towards Industry 4.0. Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020, s. 95--103. ISBN 978-3-030-29992-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Dynamic analysis of cone waveguide for ultrasonic assisted technological processes
Naď, Milan -- Šimon, Štefan -- Bucha, Peter
Dynamic analysis of cone waveguide for ultrasonic assisted technological processes. In Development of Materials Science in Research and Education (DMSRE 2020). Prague: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, 2020, s. 45. ISBN 978-80-907237-1-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Implementácia riadenia stohovacej jednotky prostredníctvom PLC v priemyselnom podniku
Heriban, Ján -- Nikmon, Marcel
Implementácia riadenia stohovacej jednotky prostredníctvom PLC v priemyselnom podniku. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Implementácia senzorických sietí v priemyselnom prostredí
Ďuďák, Juraj
Implementácia senzorických sietí v priemyselnom prostredí. Habilitačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Individual or group project assignment in business process modelling and software enginering courses?
Mišút, Martin -- Mišútová, Mária
Individual or group project assignment in business process modelling and software enginering courses?. In Trends and Innovations in E-business, Education and Security (TIEES 2020). Budapešť: Óbuda University, 2020, s. 56--64. ISBN 978-963-449-206-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Influence of laser welding parameters on the microstructure and mechanical properties of butt weld joints of a TRIP steel
Vrtiel, Štefan -- Šimon, Štefan -- Behúlová, Mária
Influence of laser welding parameters on the microstructure and mechanical properties of butt weld joints of a TRIP steel. In Development of Materials Science in Research and Education (DMSRE 2020). Prague: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, 2020, s. 54. ISBN 978-80-907237-1-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Informačný systém pre firmu Formica
Lukáč, Dávid -- Németh, Martin
Informačný systém pre firmu Formica. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Informačný systém pre potravinársky podnik
Bohunický, Tomáš -- Juhásová, Bohuslava
Informačný systém pre potravinársky podnik. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Informačný systém pre združenie živnostníkov
Burdej, Emanuel -- Juhásová, Bohuslava
Informačný systém pre združenie živnostníkov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Klientská aplikácia pre zobrazenie dát ako súčasť senzorického informačného systému
Zverbík, Adam -- Ďuďák, Juraj
Klientská aplikácia pre zobrazenie dát ako súčasť senzorického informačného systému. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Logarithmic norm-based analysis of robust asymptotic stability of nonlinear dynamical systems
Vrábeľ, Róbert
Logarithmic norm-based analysis of robust asymptotic stability of nonlinear dynamical systems. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 80. s. 1--8.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Machine learning pre použitie v mikrokontroléroch
Lipták, Tomáš -- Ďuďák, Juraj
Machine learning pre použitie v mikrokontroléroch. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Matematický model neurónu realizovaný hardvérom: prihláška úžitkového vzoru č. 44-2019, dátum podania prihlášky: 18.04.2019, dátum zverejnenia prihlášky: 02.10.2019, Vestník ÚPV SR č. 10/2019, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8714, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.04.2020, Vestník ÚPV SR č. 04/2020
Horváth, Dušan
Matematický model neurónu realizovaný hardvérom: prihláška úžitkového vzoru č. 44-2019, dátum podania prihlášky: 18.04.2019, dátum zverejnenia prihlášky: 02.10.2019, Vestník ÚPV SR č. 10/2019, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8714, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.04.2020, Vestník ÚPV SR č. 04/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 4 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Matlab Code Generation and Consumption
Kuchár, Daniel -- Bartoň, Martin -- Schreiber, Peter -- Tanuška, Pavol
Matlab Code Generation and Consumption. In ŠILHAVÝ, R. Intelligent Algorithms in Software Engineering. Cham: Springer, 2020, s. 261--273. ISBN 978-3-030-51964-3 (print).
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Metric dimension of Cayley digraphs of split metacyclic groups
Abas, Marcel -- Vetrík, Tomáš
Metric dimension of Cayley digraphs of split metacyclic groups. In Theoretical Computer Science. 2020, s. 61--72.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
MicroPython as a Development Platform for IoT Applications
Gašpar, Gabriel -- Fabo, Peter -- Kuba, Michal -- Ďuďák, Juraj -- Nemlaha, Eduard
MicroPython as a Development Platform for IoT Applications. In ŠILHAVÝ, R. Intelligent Algorithms in Software Engineering. Cham: Springer, 2020, s. 388--394. ISBN 978-3-030-51964-3 (print).
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Mobilná aplikácia na notifikáciu a potvrdzovanie alarmov a zobrazenie celkovej efektivity zariadení z FESTO linky s využitím protokolu MQTT
Pereira, Marta Wendy -- Kebísek, Michal
Mobilná aplikácia na notifikáciu a potvrdzovanie alarmov a zobrazenie celkovej efektivity zariadení z FESTO linky s využitím protokolu MQTT. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Modelovanie a simulácia výrobného procesu montáže nárazníkov v simulátore Witness
Polák, Patrik -- Važan, Pavel
Modelovanie a simulácia výrobného procesu montáže nárazníkov v simulátore Witness. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Modification of the Sliding Joint in Equipment Tribotestor M`89
Oravcová, Jarmila -- Labašová, Eva
Modification of the Sliding Joint in Equipment Tribotestor M`89. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI. Zürich: Trans Tech Publications, 2020, s. 296--303. ISBN 978-3-0357-1726-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Modifikácia štruktúry meracieho stendu z dôvodu automatizácie procesu merania základných spôsobov namáhania
Harsányi, Patrik -- Hajdu, Štefan
Modifikácia štruktúry meracieho stendu z dôvodu automatizácie procesu merania základných spôsobov namáhania. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Modul informačného systému pre kvalitatívnu evidenciu vzoriek so zameraním na potravinársky priemysel
Dobo, František -- Tanuška, Pavol
Modul informačného systému pre kvalitatívnu evidenciu vzoriek so zameraním na potravinársky priemysel. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Nasadenie nástrojov softvérového inžinierstva pre vývoj softvérového produktu
Jánosfalvi, Dávid -- Ďuďák, Juraj
Nasadenie nástrojov softvérového inžinierstva pre vývoj softvérového produktu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a analýza pohonnej a prevodovej jednotky mechatronického systému
Horňák, Tadeáš -- Rolník, Ladislav
Návrh a analýza pohonnej a prevodovej jednotky mechatronického systému. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a analýza snímača krútiaceho momentu
Hutár, Michal -- Rolník, Ladislav
Návrh a analýza snímača krútiaceho momentu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Návrh a implementácia informačného systému pre potreby grafického štúdia
Ranglová, Rebeka -- Juhásová, Bohuslava
Návrh a implementácia informačného systému pre potreby grafického štúdia. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a implementácia informačného systému pre výrobu nábytku na mieru
Zimka, Michal -- Križanová, Gabriela
Návrh a implementácia informačného systému pre výrobu nábytku na mieru. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Návrh a implementácia monitorovacieho a riadiaceho systému pre domácu automatizáciu
Šimo, Milan -- Strémy, Maximilián
Návrh a implementácia monitorovacieho a riadiaceho systému pre domácu automatizáciu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a implementácia riadiaceho programu a grafického používateľského rozhrania pre automatickú razičku plastov
Janda, Ján -- Németh, Martin
Návrh a implementácia riadiaceho programu a grafického používateľského rozhrania pre automatickú razičku plastov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a implementácia systému pre zásobovanie montážnych buniek
Kollár, Ján -- Božek, Pavol
Návrh a implementácia systému pre zásobovanie montážnych buniek. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a numerická simulácia kmitania kužeľového vlnovodu s riadením jeho modálnych vlastností
Izakovič, Šimon -- Naď, Milan
Návrh a numerická simulácia kmitania kužeľového vlnovodu s riadením jeho modálnych vlastností. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet Programovateľne logické automaty
Holický, Matej -- Németh, Martin
Návrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet Programovateľne logické automaty. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet Programovateľne logické automaty
Senneš, Samuel -- Németh, Martin
Návrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet Programovateľne logické automaty. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a realizácia informačného systému - modul dochádzkový systém
Bílik, Tomáš -- Tanuška, Pavol
Návrh a realizácia informačného systému - modul dochádzkový systém. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a realizácia informačného systému pre kontrolu kvality v priemyselnom podniku
Kubiček, Samuel -- Tanuška, Pavol
Návrh a realizácia informačného systému pre kontrolu kvality v priemyselnom podniku. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik - modul personalistika
Haríň, Adam -- Tanuška, Pavol
Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik - modul personalistika. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik - modul skladové hospodárstvo
Prochádzka, Marek -- Tanuška, Pavol
Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik - modul skladové hospodárstvo. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a realizácia modelu automatizovanej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – hardvérová časť
Perička, Jakub -- Horváth, Dušan
Návrh a realizácia modelu automatizovanej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – hardvérová časť. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a realizácia modelu automatizovanej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – softvérová časť
Peter, Radovan -- Horváth, Dušan
Návrh a realizácia modelu automatizovanej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – softvérová časť. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Návrh a realizácia modulu informačného systému pre správu študentského domova
Kmotorka, Marián -- Tanuška, Pavol
Návrh a realizácia modulu informačného systému pre správu študentského domova. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a realizácia modulu informačného systému pre veľkosklad
Smutný, Martin -- Tanuška, Pavol
Návrh a realizácia modulu informačného systému pre veľkosklad. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a realizácia otočného zásobníka riadeného pomocou PLC
Remiaš, Daniel -- Bartoň, Martin
Návrh a realizácia otočného zásobníka riadeného pomocou PLC. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Návrh a realizácia palubného počítača automobilu
Koščo, Peter -- Nemlaha, Eduard
Návrh a realizácia palubného počítača automobilu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Návrh a realizácia riadenia kvadrokoptéry pomocou mikroprocesorového modulu Arduino
Skuhra, Peter -- Horváth, Dušan
Návrh a realizácia riadenia kvadrokoptéry pomocou mikroprocesorového modulu Arduino. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a realizácia riadenia modelu auta Smart Robot Car V3.0 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a diaľkového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietí
Hudák, Matúš -- Horváth, Dušan
Návrh a realizácia riadenia modelu auta Smart Robot Car V3.0 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a diaľkového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietí. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Návrh a realizácia riadenia posuvnej brány pomocou mikroprocesorového modulu Arduino, s využitím neurónových sietí
Uhlárová, Ivana -- Horváth, Dušan
Návrh a realizácia riadenia posuvnej brány pomocou mikroprocesorového modulu Arduino, s využitím neurónových sietí. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500
Toman, Juraj -- Bartoň, Martin
Návrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a realizácia riadiaceho programu pre vybranú časť linky MPS500
Lopatka, Miroslav -- Bartoň, Martin
Návrh a realizácia riadiaceho programu pre vybranú časť linky MPS500. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a realizácia systému pre podporu kontroly kvality produktov vo výrobnom podniku
Riedlmajer, Matej -- Iringová, Miriam
Návrh a realizácia systému pre podporu kontroly kvality produktov vo výrobnom podniku. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Návrh a realizácia systému riadenia a vizualizácie vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Krippnerová, Antónia -- Borkin, Dmitrii Vladimirovič
Návrh a realizácia systému riadenia a vizualizácie vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Frtús, Jaroslav -- Borkin, Dmitrii Vladimirovič
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a realizácia vizualizácie parametrov elektrického vozidla s využitím PLC
Hanus, Andrej -- Halenár, Igor
Návrh a realizácia vizualizácie parametrov elektrického vozidla s využitím PLC. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Návrh a realizácia webovej aplikácie pre Komunitné centrum v Šamoríne
Šarik, Maroš -- Iringová, Miriam
Návrh a realizácia webovej aplikácie pre Komunitné centrum v Šamoríne. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a riadenie dvojnohého robota
Polakovič, Dávid -- Juhás, Martin
Návrh a riadenie dvojnohého robota. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a simulácia riadiaceho systému kanalizačnej čerpacej stanice
Šido, Ján -- Némethová, Andrea
Návrh a simulácia riadiaceho systému kanalizačnej čerpacej stanice. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a implementácia virtuálnej učebnej pomôcky pre potreby predmetu programovateľné logické automaty (PLA)
Ivánek, Marek -- Fačková, Miroslava
Návrh a implementácia virtuálnej učebnej pomôcky pre potreby predmetu programovateľné logické automaty (PLA). Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Návrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet Logické systémy riadenia
Jurkasová, Daniela -- Németh, Martin
Návrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet Logické systémy riadenia. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a realizácia grafického rozhrania pre mobilné zariadenie pre vybranú časť linky MPS500
Hanzel, Erik -- Németh, Martin
Návrh a realizácia grafického rozhrania pre mobilné zariadenie pre vybranú časť linky MPS500. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a realizácia chladenia výrobnej haly adiabatickou vežou
Barka, Matúš -- Halenár, Igor
Návrh a realizácia chladenia výrobnej haly adiabatickou vežou. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a realizácia informačného systému pre Konsignačný sklad
Papp, Adam -- Juhásová, Bohuslava
Návrh a realizácia informačného systému pre Konsignačný sklad. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a realizácia inteligentného mobilného zariadenia orientujúceho sa v priestore
Poleč, Ondrej -- Nemlaha, Eduard
Návrh a realizácia inteligentného mobilného zariadenia orientujúceho sa v priestore. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a realizácia inteligentného riadenia pre jednu bytovú jednotku
Leško, Martin -- Nemlaha, Eduard
Návrh a realizácia inteligentného riadenia pre jednu bytovú jednotku. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Návrh a realizácia SCADA systému pre vybranú časť výrobnej linky MPS500
Mišíková, Nikola -- Némethová, Andrea
Návrh a realizácia SCADA systému pre vybranú časť výrobnej linky MPS500. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Javorský, Jozef -- Borkin, Dmitrii Vladimirovič
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a tvorba web portálu pre záhradnícke centrum
Kováč, Radoslav -- Iringová, Miriam
Návrh a tvorba web portálu pre záhradnícke centrum. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh informačného systému pre evidenciu preskladňovania tovaru medzi filiálkami
Klena, Miroslav -- Tanuška, Pavol
Návrh informačného systému pre evidenciu preskladňovania tovaru medzi filiálkami. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh informačného systému pre firmu MPL-TECHSTAV
Martinus, Lukáš -- Špendla, Lukáš
Návrh informačného systému pre firmu MPL-TECHSTAV. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh informačného systému pre gastronomické podniky - modul skladového hospodárstva
Pátrovič, Matúš -- Kebísek, Michal
Návrh informačného systému pre gastronomické podniky - modul skladového hospodárstva. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh informačného systému pre porovnávanie cien
Broniš, Jakub -- Špendla, Lukáš
Návrh informačného systému pre porovnávanie cien. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh informačného systému pre požičovňu
Ardan, Patrik -- Gašpar, Gabriel
Návrh informačného systému pre požičovňu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh informačného systému pre príjem a odovzdávanie servisovaných zariadení
Szabó, Roman -- Kebísek, Michal
Návrh informačného systému pre príjem a odovzdávanie servisovaných zariadení. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Návrh informačného systému pre skladové hospodárstvo
Bašovská, Zuzana -- Gašpar, Gabriel
Návrh informačného systému pre skladové hospodárstvo. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Návrh informačného systému pre spoločnosť ABRASIV s.r.o.
Tomáška, Matúš -- Kebísek, Michal
Návrh informačného systému pre spoločnosť ABRASIV s.r.o. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Návrh informačného systému pre spoločnosť Zatis, spol. s r. o.
Belokostolská, Natália -- Kebísek, Michal
Návrh informačného systému pre spoločnosť Zatis, spol. s r. o. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh informačného systému pre správu úloh
Juráň, Dominik -- Špendla, Lukáš
Návrh informačného systému pre správu úloh. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Návrh informačného systému pre veľkoobchod s náradím
Šuran, Tomáš -- Kebísek, Michal
Návrh informačného systému pre veľkoobchod s náradím. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Návrh informačného systému pre výrobu a predaj
Fančovič, Dávid -- Špendla, Lukáš
Návrh informačného systému pre výrobu a predaj. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Návrh riadenia modelu angulárneho robota
Blízik, Branislav -- Šimon, Štefan
Návrh riadenia modelu angulárneho robota. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh riadenia prietoku vody pre model spojených nádrží laboratóriu UIAM
Grachová, Silvia -- Flochová, Jana
Návrh riadenia prietoku vody pre model spojených nádrží laboratóriu UIAM. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Návrh riadenia tlaku vody pre model spojených nádrží v laboratóriu UIAM
Vida, Ondrej -- Flochová, Jana
Návrh riadenia tlaku vody pre model spojených nádrží v laboratóriu UIAM. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Návrh riadiaceho systému pre vzdialené riadenie osvetlenia budovy
Bajús, Alex -- Nemlaha, Eduard
Návrh riadiaceho systému pre vzdialené riadenie osvetlenia budovy. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh simulácie výrobného procesu v simulačnom softvéri SIMIT
Rajnič, Ivan -- Michaľčonok, German
Návrh simulácie výrobného procesu v simulačnom softvéri SIMIT. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh skúšobného zariadenia pre hydraulické komponenty
Stano, Filip -- Hajdu, Štefan
Návrh skúšobného zariadenia pre hydraulické komponenty. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh systému pre monitorovanie výšky hladiny kvapaliny vo valcovom zásobníku
Kocanda, Denis -- Labašová, Eva
Návrh systému pre monitorovanie výšky hladiny kvapaliny vo valcovom zásobníku. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Návrh systému pre rozpoznávanie pohybu v 3-osiach
Mlynár, Michal -- Gašpar, Gabriel
Návrh systému pre rozpoznávanie pohybu v 3-osiach. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh systému riadenia asynchrónneho motora prostriedkami riadiacej jednotky G120
Fülöp, Michal -- Michaľčonok, German
Návrh systému riadenia asynchrónneho motora prostriedkami riadiacej jednotky G120. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh váhy pre meranie zostatkovej hmotnosti materiálu pre 3D tlač
Haljak, Milan -- Šimon, Štefan
Návrh váhy pre meranie zostatkovej hmotnosti materiálu pre 3D tlač. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Čapkovič, Martin -- Borkin, Dmitrii Vladimirovič
Návrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Návrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Dančišin, Maroš -- Borkin, Dmitrii Vladimirovič
Návrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh, zabezpečenie a testovanie aplikačného programového rozhrania
Kriš, Matej -- Ďuďák, Juraj
Návrh, zabezpečenie a testovanie aplikačného programového rozhrania. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Návrh zariadenia pre meranie mechanického napätia
Halják, Rastislav -- Gašpar, Gabriel
Návrh zariadenia pre meranie mechanického napätia. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh zariadenia pre meranie pulzu človeka
Ondrášik, Jakub -- Gašpar, Gabriel
Návrh zariadenia pre meranie pulzu človeka. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh zariadenia pre meranie pulzu človeka
Nemček, Branislav -- Gašpar, Gabriel
Návrh zariadenia pre meranie pulzu človeka. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Nelineárne polynomické transformácie kvázi-robogami objektu
Rariga, Marek -- Markechová, Iveta
Nelineárne polynomické transformácie kvázi-robogami objektu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Numerical simulation of forging process in deform 3D
Hajdu, Štefan
Numerical simulation of forging process in deform 3D. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI. Zürich: Trans Tech Publications, 2020, s. 256--264. ISBN 978-3-0357-1726-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Numerická simulácia redukcie torzných kmitov hriadeľa pomocou torzného absorbéra
Hulák, Patrik -- Naď, Milan
Numerická simulácia redukcie torzných kmitov hriadeľa pomocou torzného absorbéra. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Objednávkový systém pre výrobu polotvarov na linke MPS500
Krútil, Stanislav -- Némethová, Andrea
Objednávkový systém pre výrobu polotvarov na linke MPS500. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Objednávkový systém pre výrobu polotvarov na linke MPS500
Šustek, Peter -- Némethová, Andrea
Objednávkový systém pre výrobu polotvarov na linke MPS500. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Online rezervačný systém pre servis vozidiel
Kopúnek, Michal -- Juhás, Martin
Online rezervačný systém pre servis vozidiel. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Optimalizácia cieľových parametrov pri rozvrhovaní operácií
Valuška, Jozef -- Važan, Pavel
Optimalizácia cieľových parametrov pri rozvrhovaní operácií. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Origami-kirigami approach to materials structures modelling
Markechová, Iveta -- Stúpalová, Hana
Origami-kirigami approach to materials structures modelling. In Development of Materials Science in Research and Education (DMSRE 2020). Prague: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, 2020, s. 41. ISBN 978-80-907237-1-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Porovnanie optickej a tenzometrickej metódy vyhodnotenia ťahovej skúšky
Líška, Martin -- Ďuriš, Rastislav
Porovnanie optickej a tenzometrickej metódy vyhodnotenia ťahovej skúšky. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Prestavba kompletného programu a vizualizácie pre vstrekolis
Šedivý, Rudolf -- Némethová, Andrea
Prestavba kompletného programu a vizualizácie pre vstrekolis. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Regresívna aproximácia množiny dát polynómami
Lukáčik, Martin -- Vrábeľ, Róbert
Regresívna aproximácia množiny dát polynómami. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Regresívna aproximácia množiny dát polynómami v MATLABe
Hlavatovič, Jozef -- Vrábeľ, Róbert
Regresívna aproximácia množiny dát polynómami v MATLABe. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Resistance of IoT Sensors against DDoS Attack in Smart Home Environment
Huraj, Ladislav -- Šimon, Marek -- Horák, Tibor
Resistance of IoT Sensors against DDoS Attack in Smart Home Environment. Sensors, 20. s. 1--23.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Riadenie klimatických podmienok obytnej budovy na báze platformy Dynamic Control Unit
Holická, Katarína -- Juhás, Martin
Riadenie klimatických podmienok obytnej budovy na báze platformy Dynamic Control Unit. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Riadenie modelu robotického ramena na základe spracovania obrazu manipulačného priestoru
Svatík, Martin -- Ďuriš, Rastislav
Riadenie modelu robotického ramena na základe spracovania obrazu manipulačného priestoru. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Riadenie upínacích prípravkov otočného stola na robotickom pracovisku
Kalus, Matúš -- Kopček, Michal
Riadenie upínacích prípravkov otočného stola na robotickom pracovisku. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Riadenie vibrácií votknutého nosníka
Marekovič, Tomáš -- Rolník, Ladislav
Riadenie vibrácií votknutého nosníka. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Riešenie diferenciálnych rovníc numerickými metódami, aplikácia v C# alebo Jave
Jurčacko, Juraj -- Liška, Vladimír
Riešenie diferenciálnych rovníc numerickými metódami, aplikácia v C# alebo Jave. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Riešenie realizácie S/R skrutkového spoja s ohľadom na produktovú diverzitu pre konkrétny pracovný post montážnej linky zadných nápravníc
Zajíček, Ivo -- Zvolenský, Radovan
Riešenie realizácie S/R skrutkového spoja s ohľadom na produktovú diverzitu pre konkrétny pracovný post montážnej linky zadných nápravníc. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Rozpoznávanie hudobných štýlov prostriedkami hlbokého učenia
Hlávek, Juraj -- Schreiber, Peter
Rozpoznávanie hudobných štýlov prostriedkami hlbokého učenia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Rozpoznávanie jazykov prostriedkami hlbokého učenia
Bachár, Samuel -- Schreiber, Peter
Rozpoznávanie jazykov prostriedkami hlbokého učenia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Rozpoznávanie jazykov prostriedkami hlbokého učenia
Kalman, Tomáš -- Schreiber, Peter
Rozpoznávanie jazykov prostriedkami hlbokého učenia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Simulácia obmedzenia dopravy riadenej svetelnou signalizáciou
Kostolanský, Dušan -- Červeňanská, Zuzana
Simulácia obmedzenia dopravy riadenej svetelnou signalizáciou. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Simulácia výroby bŕzd
Hrehuš, Tomáš -- Červeňanská, Zuzana
Simulácia výroby bŕzd. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Simulačná štúdia výroby transformátorov
Richter, Matúš -- Važan, Pavel
Simulačná štúdia výroby transformátorov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Skúmanie modálnych vlastností vlnovodov pre ultrazvukom podporované technologické procesy
Hurtiš, Martin -- Kolíková, Lenka
Skúmanie modálnych vlastností vlnovodov pre ultrazvukom podporované technologické procesy. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Stabilizácia kývania bremena žeriava pomocou prídavnej hmoty
Velich, Martin -- Naď, Milan
Stabilizácia kývania bremena žeriava pomocou prídavnej hmoty. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Stabilizácia polohy inverzného kyvadla
Dávidek, Samuel -- Ďuriš, Rastislav
Stabilizácia polohy inverzného kyvadla. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Stress-strain analysis of hybrid joints using numerical simulation
Vrtiel, Štefan -- Naď, Milan -- Behúlová, Mária
Stress-strain analysis of hybrid joints using numerical simulation. In BEHÚLOVÁ, M. -- KOŽÍŠEK, Z. -- POTÚČEK, Z. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020, s. 1--6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Synchronization of Heterogeneous Multi-Robotic Cell with Emphasis on Low Computing Power
Juhás, Martin -- Juhásová, Bohuslava
Synchronization of Heterogeneous Multi-Robotic Cell with Emphasis on Low Computing Power. Applied Sciences, 10. s. 1--20.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Systém podpory transferu zákazníkov pre platformu Android
Tóth, Andrej -- Juhás, Martin
Systém podpory transferu zákazníkov pre platformu Android. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Systematický prístup k tvorbe PLC programov vo vyučovacom procese
Benedikovičová, Silvia -- Neštický, Martin
Systematický prístup k tvorbe PLC programov vo vyučovacom procese. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Teaching IT subjects online-experiences and students´attitudes
Mišút, Martin -- Mišútová, Mária
Teaching IT subjects online-experiences and students´attitudes. In DIDMATTECH 2020. Budapešť: Eötvös Loránd University in Budapest, 2020, s. 149--158. ISBN 978-963-489-244-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Technické prostriedky automatizovaného riadenia - Komunikačné zbernice, siete a protokoly
Gašpar, Gabriel
Technické prostriedky automatizovaného riadenia - Komunikačné zbernice, siete a protokoly. Bytča : Enacon, 2020. 77 s. ISBN 978-80-973659-1-2.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Technické prostriedky automatizovaného riadenia - Základy číslicovej techniky a senzoriky
Gašpar, Gabriel
Technické prostriedky automatizovaného riadenia - Základy číslicovej techniky a senzoriky. Bytča : Enacon, 2020. 101 s. ISBN 978-80-973659-0-5.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Time-varying vector norm and lower and upper bounds on the solutions of uniformly asymptotically stable linear systems
Vrábeľ, Róbert
Time-varying vector norm and lower and upper bounds on the solutions of uniformly asymptotically stable linear systems. Mathematics, 8. s. 1--9.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Tool for Diagnosis of Stochastic Automata
Krištofík, Štefan -- Flochová, Jana
Tool for Diagnosis of Stochastic Automata. In EBCCSP 2020. Piscataway, USA: IEEE, 2020, s. 1--3. ISBN 978-1-7281-9580-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Tropická matematika a jej aplikácie v automatizácii
Borbély, Boris -- Markechová, Iveta
Tropická matematika a jej aplikácie v automatizácii. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Tvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu Programovateľné logické automaty
Škodáček, Peter -- Németh, Martin
Tvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu Programovateľné logické automaty. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Univerzálny senzorický modul na báze mikrokontroléra STM32
Dobrovodský, Juraj -- Gašpar, Gabriel
Univerzálny senzorický modul na báze mikrokontroléra STM32. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Úprava pohybu robota BIOLOID na základe údajov o okolitom prostredí
Burčiar, Fedor -- Ďuriš, Rastislav
Úprava pohybu robota BIOLOID na základe údajov o okolitom prostredí. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Určenie pravdepodobnosti výskytu vybraného javu pomocou neurónových sietí
Dudek, Dominik -- Némethová, Andrea
Určenie pravdepodobnosti výskytu vybraného javu pomocou neurónových sietí. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Using optimization in new design of tribometer specimen clamping system
Hajdu, Štefan
Using optimization in new design of tribometer specimen clamping system. In Development of Materials Science in Research and Education (DMSRE 2020). Prague: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, 2020, s. 29. ISBN 978-80-907237-1-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Virtuálny model modulárneho robotického systému (MRS) s využitím konceptu origami
Lehotský, Jozef -- Markechová, Iveta
Virtuálny model modulárneho robotického systému (MRS) s využitím konceptu origami. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vulnerability of smart IoT-based automation and control devices to cyber attacks
Horák, Tibor -- Šimon, Marek -- Huraj, Ladislav -- Budjač, Roman
Vulnerability of smart IoT-based automation and control devices to cyber attacks. In ŠILHAVÝ, R. Applied Informatics and Cybernetics in Intelligent Systems. CSOC 2020. Cham: Springer, 2020, s. 287--294. ISBN 978-3-030-51973-5 (print).
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Výmena hlasov prostriedkami hlbokého učenia
Bacigál, Peter -- Schreiber, Peter
Výmena hlasov prostriedkami hlbokého učenia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Vytvorenie internetového portálu pre zavádzanie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015
Ravas, Boris -- Tanuška, Pavol
Vytvorenie internetového portálu pre zavádzanie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Vytvorenie metamodelu výrobného systému pre vybrané ukazovatele výroby
Kotásek, Dávid -- Červeňanská, Zuzana
Vytvorenie metamodelu výrobného systému pre vybrané ukazovatele výroby. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Vytvorenie SSRS (SQL server reporting services) reportov v rámci linky FESTO
Hracho, Patrik -- Važan, Pavel
Vytvorenie SSRS (SQL server reporting services) reportov v rámci linky FESTO. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vytvorenie učebnej pomôcky v rozhraní rozšírenej reality pre výučbu technických predmetov
Sláviková, Erika -- Hajdu, Štefan
Vytvorenie učebnej pomôcky v rozhraní rozšírenej reality pre výučbu technických predmetov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Využitie Stateflow pri riadení pracoviska výrobnej bunky
Belica, Andrej -- Juhás, Martin
Využitie Stateflow pri riadení pracoviska výrobnej bunky. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vývoj a implementácia systému sledovania výroby
Lenkavský, Richard -- Kopček, Michal
Vývoj a implementácia systému sledovania výroby. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Web aplikácia na zdieľanie vecí a služieb
Pavelka, Jakub -- Križanová, Gabriela
Web aplikácia na zdieľanie vecí a služieb. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Zber a vizualizácia údajov v SCADA systéme z PLC zariadenia modelovej linky
Chrvala, Filip -- Važan, Pavel
Zber a vizualizácia údajov v SCADA systéme z PLC zariadenia modelovej linky. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Získavanie znalostí z databáz pre účely odporúčacích systémov
Piliptsevich, Aleksandr -- Juhás, Martin
Získavanie znalostí z databáz pre účely odporúčacích systémov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Zlepšenie procesu výroby pomocou simulácie
Faidzen, Antanina -- Križanová, Gabriela
Zlepšenie procesu výroby pomocou simulácie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti