25. 8. 2019  4:23 Ľudovít
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠIMON, M. -- HURAJ, L. -- HORÁK, T. DDoS reflection attack based on loT: A case study. In SILHAVY, R. Cybernetics and Algorithms in Intelligent Systems. Cham: Springer, 2019, s. 44--52. ISBN 978-3-319-91191-5.

Originální název: DDoS reflection attack based on loT: A case study
Slovenský název:
Autor: Marek Šimon (50%)
L. Huraj (40%)
Ing. Tibor Horák (10%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Cybernetics and Algorithms in Intelligent Systems
Podnázev:
Od strany: 44
Do strany: 52
Počet stran: 9
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: intelligent system, computer graphics, Software Engineering
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Tibor Horák
Poslední změna: 13.10.2018 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

SILHAVY, R. Cybernetics and Algorithms in Intelligent Systems. Cham: Springer, 2019. ISBN 978-3-319-91191-5.

Originální název: Cybernetics and Algorithms in Intelligent Systems
Anglický název:
Český název:
Editor: Radek Silhavy
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-3-319-91191-5
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Cham
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 27.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)