25. 8. 2019  4:56 Ľudovít
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ABASOVÁ, J. -- TANUŠKA, P. Preparing influence analysis of meteoparameters on production process. In SILHAVY, R. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems. Cham: Springer, 2019, s. 109--120. ISBN 978-3-319-91185-4.

Originální název: Preparing influence analysis of meteoparameters on production process
Slovenský název:
Autor: Ing. Jela Abasová (50%)
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (50%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems
Podnázev:
Od strany: 109
Do strany: 120
Počet stran: 12
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: data mining, big data, Software Engineering
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jela Abasová
Poslední změna: 25.05.2019 22:22 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

SILHAVY, R. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems. Cham: Springer, 2019. ISBN 978-3-319-91185-4.

Originální název: Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems
Anglický název:
Český název:
Editor: Radek Silhavy
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-3-319-91185-4
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Cham
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 25.05.2019 22:24 (Import dat z knihovny)