26. 8. 2019  5:31 Samuel
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NAĎ, M. -- KOLÍKOVÁ, L. -- ROLNÍK, L. -- ĎURIŠ, R. Investigation of vibration effects and tool shape on edge chipping phenomenon occurring during rotary ultrasonic drilling. Journal of Sound and Vibration, 439. s. 251--259.

Originální název: Investigation of vibration effects and tool shape on edge chipping phenomenon occurring during rotary ultrasonic drilling
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Milan Naď, CSc. (25%)
Ing. Lenka Kolíková, PhD. (25%)
Ing. Ladislav Rolník, PhD. (25%)
Ing. Rastislav Ďuriš (25%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Journal of Sound and Vibration
Číslo svazku (ročník): 439
Od strany: 251
Do strany: 259
Počet stran: 9
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: Edge chipping, Rotary ultrasonic drilling, vibration, cutting forces
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Poslední změna: 20.10.2018 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Journal of Sound and Vibration. 2019.

Originální název: Journal of Sound and Vibration
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 29.10.2018 09:54 (Import dat z knihovny)