26. 8. 2019  1:15 Samuel
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VRÁBEĽ, R. On local asymptotic stabilization of the nonlinear systems with time-varying perturbations by state-feedback control. International Journal of General Systems, 48. s. 80--89.

Originální název: On local asymptotic stabilization of the nonlinear systems with time-varying perturbations by state-feedback control
Slovenský název:
Autor: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. (100%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: International Journal of General Systems
Číslo svazku (ročník): 48
Od strany: 80
Do strany: 89
Počet stran: 10
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: unexpected perturbations, nonlinear systems, asymptotic stabilization
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
Poslední změna: 12.01.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

International Journal of General Systems. 2019.

Originální název: International Journal of General Systems
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 06.04.2019 22:21 (Import dat z knihovny)