24. 8. 2019  17:32 Bartolomej
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SVETSKÝ, Š. -- MORAVČÍK, O. -- TANUŠKA, P. -- ČERVEŇANSKÁ, Z. The didactic-technology challenges for design of the computer supported collaborative teaching. In AUER, M E. The Challenges of the Digital Transformation in Education. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 46--57. ISBN 978-3-030-11935-5.

Originální název: The didactic-technology challenges for design of the computer supported collaborative teaching
Slovenský název:
Autor: Ing. Štefan Svetský, PhD. (25%)
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík (25%)
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (25%)
Mgr. Zuzana Červeňanská (25%)
Pracoviště: Ústav výskumu progresívnych technológií
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: The Challenges of the Digital Transformation in Education
Podnázev:
Od strany: 46
Do strany: 57
Počet stran: 12
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: educational technology, knowledge transmission, life-long learning
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Štefan Svetský, PhD.
Poslední změna: 02.02.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

AUER, M E. The Challenges of the Digital Transformation in Education. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2019. ISBN 978-3-030-11935-5.

Originální název: The Challenges of the Digital Transformation in Education
Anglický název:
Český název:
Editor: Michael E. Auer
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-3-030-11935-5
Nakladatel: Springer Nature Switzerland AG
Místo vydání: Basel
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 02.02.2019 22:21 (Import dat z knihovny)