25. 8. 2019  4:26 Ľudovít
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SAMSONOV, G. -- MICHAĽČONOK, G. -- NIKMON, M. Analysis of the influence of sensitivity on the quality of regulation in digital control systems. WSEAS Transactions on Systems and Control, 14. s. 51--56.

Originální název: Analysis of the influence of sensitivity on the quality of regulation in digital control systems
Slovenský název:
Autor: Ing. Gennadii Samsonov (34%)
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. (33%)
Ing. Marcel Nikmon (33%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: WSEAS Transactions on Systems and Control
Číslo svazku (ročník): 14
Od strany: 51
Do strany: 56
Počet stran: 6
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: mathematical modeling, sensitivity analysis, Digital systems
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Gennadii Samsonov
Poslední změna: 16.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

WSEAS Transactions on Systems and Control. 2019.

Originální název: WSEAS Transactions on Systems and Control
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 16.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)