25. 8. 2019  5:22 Ľudovít
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NAĎ, M. -- KOLÍKOVÁ, L. -- ROLNÍK, L. -- ŠIMON, Š. Modification of vibro-acoustic properties of plates using edge binding layers. Akustika, 31. s. 107--116.

Originální název: Modification of vibro-acoustic properties of plates using edge binding layers
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Milan Naď, CSc. (25%)
Ing. Lenka Kolíková, PhD. (25%)
Ing. Ladislav Rolník, PhD. (25%)
Ing. Štefan Šimon (25%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Akustika
Číslo svazku (ročník): 31
Od strany: 107
Do strany: 116
Počet stran: 10
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: structural dynamic modification, plates, vibration, modal properties
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Poslední změna: 23.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Akustika. 2019.

Originální název: Akustika
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)