15. 9. 2019  16:35 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DUDÁK, J. -- GAŠPAR, G. -- ŠEDIVÝ, Š. -- FABO, P. -- PEPUCHA, Ľ. -- TANUŠKA, P. Serial communication protocol with enhanced properties-securing communication layer for smart sensors applications. IEEE Sensors Journal, 19. s. 378--390.

Originálny názov: Serial communication protocol with enhanced properties-securing communication layer for smart sensors applications
Slovenský názov:
Autor: Juraj Dudák (40%)
Ing. Gabriel Gašpar, PhD. (20%)
Štefan Šedivý (5%)
Peter Fabo (20%)
Ľubomír Pepucha (5%)
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (10%)
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: IEEE Sensors Journal
Číslo zväzku (ročník): 19
Od strany: 378
Do strany: 390
Počet strán: 13
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: securing communication, Communication protocols, sensory systems
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Gabriel Gašpar, PhD.
Posledná zmena: 06.04.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

IEEE Sensors Journal. 2019.

Originálny názov: IEEE Sensors Journal
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.04.2019 22:21 (Import dát z knižnice)