18. 8. 2019  8:52 Elena, Helena
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BUBLÍKOVÁ, D. -- JIRKOVÁ, H. -- BEHÚLOVÁ, M. -- KRAJČOVIČ, J. Determination of Transformation Temperatures of Advanced High-Strength Steels and Their Use in Designing Q&P Process Routes. Manufacturing technology, 19. s. 18--22.

Originální název: Determination of Transformation Temperatures of Advanced High-Strength Steels and Their Use in Designing Q&P Process Routes
Slovenský název:
Autor: Dagmar Bublíková (25%)
Hana Jirková (25%)
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc. (25%)
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD. (25%)
Pracoviště: Ústav materiálov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Manufacturing technology
Číslo svazku (ročník): 19
Od strany: 18
Do strany: 22
Počet stran: 5
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: X-ray diffraction, dilatometry, AHSS, retained austenite
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Poslední změna: 13. 04. 2019, 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Manufacturing technology. 2019.

Originální název: Manufacturing technology
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 13. 04. 2019, 22:20 (Import dat z knihovny)