25. 8. 2019  9:35 Ľudovít
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KRAVÁRIKOVÁ, H. Investigation of weld joints by numerical simulation. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. 114 s. ISBN 978-80-7380-754-2.

Originální název: Investigation of weld joints by numerical simulation
Slovenský název:
Autor: Ing. Helena Kraváriková, PhD. (100%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
ISBN: 978-80-7380-754-2
Nakladatel: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Místo vydání: Plzeň
Rok vydání: 2019
Počet stran: 114
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: thermal properties, tepelné vlastnosti, fusion welding, modelovanie a simulácia, tavné zváranie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Helena Kraváriková, PhD.
Poslední změna: 27.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)