23. 8. 2019  5:04 Filip
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VRÁBEĽ, R. Stabilisation and state trajectory tracking problem for nonlinear control systems in the presence of disturbances. International Journal of Control, 92. s. 540--548.

Originální název: Stabilisation and state trajectory tracking problem for nonlinear control systems in the presence of disturbances
Slovenský název:
Autor: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. (100%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: International Journal of Control
Číslo svazku (ročník): 92
Od strany: 540
Do strany: 548
Počet stran: 9
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: nonlinear control systems, stabilisation
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
Poslední změna: 11.05.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

International Journal of Control. 2019.

Originální název: International Journal of Control
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 11.05.2019 22:21 (Import dat z knihovny)