15. 9. 2019  7:51 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HORÁK, T. -- HURAJ, L. Smart Thermostat as a Part of IoT Attack. In ŠILHAVÝ, R. Cybernetics and Automation Control Theory Methods in Intelligent Algorithms: Proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019 (CSOC 2019) 24. - 27. Apríl 2019, Zlín, Czech Republic, Vol. 3. Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series, volume 986. 1. vyd. Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 156--163. ISBN 978-3-030-19812-1.

Originálny názov: Smart Thermostat as a Part of IoT Attack
Slovenský názov:
Autor: Ing. Tibor Horák (50%)
Ladislav Huraj (50%)
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Cybernetics and Automation Control Theory Methods in Intelligent Algorithms: Proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019 (CSOC 2019) 24. - 27. Apríl 2019, Zlín, Czech Republic, Vol. 3. Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series, volume 986
Podnázov:
Od strany: 156
Do strany: 163
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: internet of things, reflection attack, thermostat
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Tibor Horák
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ŠILHAVÝ, R. Cybernetics and Automation Control Theory Methods in Intelligent Algorithms: Proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019 (CSOC 2019) 24. - 27. Apríl 2019, Zlín, Czech Republic, Vol. 3. Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series, volume 986. 1.. vyd. Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISBN 978-3-030-19812-1.

Originálny názov: Cybernetics and Automation Control Theory Methods in Intelligent Algorithms: Proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019 (CSOC 2019) 24. - 27. Apríl 2019, Zlín, Czech Republic, Vol. 3. Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series, volume 986
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Radek Šilhavý
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-3-030-19812-1
Vydavateľ: Springer Nature Switzerland AG
Miesto vydania: Cham
Edícia a číslo zväzku: Advances in Intelligent Systems and Computing
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)