26. 8. 2019  11:06 Samuel
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VRÁBEĽ, R. Eigenvalue based approach for assessment of global robustness of nonlinear dynamical systems. Symmetry, 11. s. 1--10.

Originální název: Eigenvalue based approach for assessment of global robustness of nonlinear dynamical systems
Slovenský název:
Autor: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. (100%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Symmetry
Číslo svazku (ročník): 11
Od strany: 1
Do strany: 10
Počet stran: 10
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: perturbation, nonlinear system, robustness
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
Poslední změna: 25.05.2019 22:25 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Symmetry. 2019.

Originální název: Symmetry
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 25.05.2019 22:25 (Import dat z knihovny)