23. 8. 2019  18:13 Filip
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GRGAČ, P. -- MESÁROŠOVÁ, J. -- BEHÚLOVÁ, M. -- MARTINKOVIČ, M. Experimental determination of the nuclei number in the deeply undercooled and rapidly solidified powder particles of high-alloyed steel. Journal of Alloys and Compounds, 798. s. 204--209.

Originální název: Experimental determination of the nuclei number in the deeply undercooled and rapidly solidified powder particles of high-alloyed steel
Slovenský název:
Autor: prof. Ing. Peter Grgač, CSc. (25%)
Ing. Jana Mesárošová, PhD. (25%)
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc. (25%)
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. (25%)
Pracoviště: Ústav materiálov
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Katedra tvárnenia kovov a plastov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Journal of Alloys and Compounds
Číslo svazku (ročník): 798
Od strany: 204
Do strany: 209
Počet stran: 6
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: tool steels, rapid solidification, gas atomization, hypercooling
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Poslední změna: 01.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Journal of Alloys and Compounds. 2019.

Originální název: Journal of Alloys and Compounds
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 01.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)