18. 8. 2019  0:51 Elena, Helena
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VAŽAN, P. -- ČERVEŇANSKÁ, Z. -- KOTIANOVÁ, J. -- KRIŽANOVÁ, G. The impact of selected priority rules on production goals. In ICCC 2019. Krakow: IEEE, 2019, s. 1--6. ISBN 978-1-7281-0702-8.

Originální název: The impact of selected priority rules on production goals
Slovenský název:
Autor: prof. Ing. Pavel Važan, PhD. (25%)
Mgr. Zuzana Červeňanská (25%)
PaedDr. Janette Kotianová, PhD. (25%)
Ing. Gabriela Križanová, PhD. (25%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: ICCC 2019
Podnázev:
Od strany: 1
Do strany: 6
Počet stran: 6
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: priority rules, Production systems
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Poslední změna: 15. 06. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

ICCC 2019. Krakow: IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-0702-8.

Originální název: ICCC 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-1-7281-0702-8
Nakladatel: IEEE
Místo vydání: Krakow
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 17. 08. 2019, 22:20 (Import dat z knihovny)