19. 10. 2019  7:43 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HALENÁR, I. -- JUHÁS, M. -- JUHÁSOVÁ, B. -- BORKIN, D V. Virtualization of production using digital twin technology. In ICCC 2019. Krakow: IEEE, 2019, s. 1--5. ISBN 978-1-7281-0702-8.

Originálny názov: Virtualization of production using digital twin technology
Slovenský názov:
Autor: Ing. Igor Halenár, PhD. (25%)
Ing. Martin Juhás, PhD. (25%)
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD. (25%)
Dmitrii Vladimirovič Borkin (25%)
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: ICCC 2019
Podnázov:
Od strany: 1
Do strany: 5
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: Communication, simulation, digital twin, Industry 4.0
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Igor Halenár, PhD.
Posledná zmena: 15.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ICCC 2019. Krakow: IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-0702-8.

Originálny názov: ICCC 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-1-7281-0702-8
Vydavateľ: IEEE
Miesto vydania: Krakow
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 17.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)